Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia rozwoju człowieka WSE-PS-PRC
Wykład (WYK) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ajvvzxiS8zyIpIYOx6t9A8095scj-JIlOPW_uNKH5c4E1%40thread.tacv2/conversations?groupId=e7971838-91c2-4ec1-8607-4dca18326d91&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Egzaminacyjny
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ajvvzxiS8zyIpIYOx6t9A8095scj-JIlOPW_uNKH5c4E1%40thread.tacv2/conversations?groupId=e7971838-91c2-4ec1-8607-4dca18326d91&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Bee H. Psychologia rozwoju człowieka. Poznań 2004

2.Harwas-Napierała B., Trempała J. Psychologia rozwoju człowieka, tom 2, Warszawa 2009

3.Piaget J. Studia z psychologii dziecka. Warszawa 2006

4.Przetacznik-Gierowska M., Tyszkowa M. Psychologia rozwoju człowieka. Zagadnienia ogólne, tom 1, Warszawa 2003

5.Turner J., Helms D. Rozwój człowieka. Warszawa 1999

Literatura uzupełniająca:

1.Brzezińska A. Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa 2000

2.Brzezińska, A. I. (red.).Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańsk 2005

3.Erikson E. H. Dzieciństwo i społeczeństwo. Poznań 1997

4.Schaffer H. R. Psychologia dziecka. Warszawa 2005

5.Wygotski L. S. (2002). Wybrane prace psychologiczne II: dzieciństwo i dorastanie. Poznań 2002

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa, dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności

70% egzamin pisemny w formie testu

15% udział w dyskusjach w trakcie wykładu, aktywność w zadaniu pytań do wykładu

15% obecność

Zakres tematów:

Treści merytoryczne:

1.Przedmiot i zadania współczesnej psychologii rozwojowej, pojęcie rozwoju i zmiany rozwojowej, cechy rozwoju, rodzaje zmian rozwojowych

2.Prawidłowości rozwoju psychicznego człowieka

3.Zmiany rozwojowe, aktywności i działalność jednostki

4.Periodyzacja rozwoju psychicznego

5.Rozwój fizyczny człowieka – zależność od czynników genetycznych i środowiskowych.

6.Rozwój społeczny, emocjonalny, rozwój przywiązania we wczesnym dzieciństwie.

7.Charakterystyka okresu prenatalnego, wpływ chorób matki na rozwój dziecka w życiu płodowym i po urodzeniu

8.Charakterystyka wczesnego dzieciństwa

9.Średnie dzieciństwo. Wiek przedszkolny

10.Późne dzieciństwo. Młodszy wiek szkolny

11.Adolescencja

12.Wczesna dorosłość

13.Średnia dorosłość. Wiek średni

14.Późna dorosłość. Wiek starzenia się, problem starości i starzenia się, opieka paliatywna,

15.Rozwój poznawczy: podejście Piagetowskie

Metody dydaktyczne:

W zakresie wiedzy: egzamin pisemny na koniec zajęć, w formie testu

W zakresie umiejętności: dyskusje, analizy przypadku w trakcie wykładu

W zakresie kompetencji społecznych: aktywność studenta/studentki w trakcie wykładu, zadawanie pytań problemowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 8:00 - 9:30, sala e-learning
Justyna Kurtyka-Chałas 19/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)