Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Reading Courses WT-DTE-WJBT
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Literatura odpowiednia do specjalności.

J. Ratzinger, Wprowadzenie w Chrześcijaństwo, Kraków 2018.

J. Ratzinger, Duch liturgii, Kraków 2019.

R. Sarah, Moc milczenia - przeciw dyktaturze hałasu, Warszawa 2017.

Paweł VI, Humanae Vitae, 1968.

Jan Paweł II, Redemptor hominis, 1979.

B. Sundkler, C. Steed, A History of the Church in Africa, Cambridge 2001.

Efekty uczenia się:

Student ma uporządkowaną wiedzę ogólną o Teologii; potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i wykorzystywać informacje w odniesieniu do współczesnych problemów Kościoła w świecie oraz w korelacji z innymi dziedzinami nauki a przede wszystkim z wybraną specjalnością teologiczną.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie semestru poprzez prezentację wybranej książki naukowej oraz czyny udział w zajęciach.

Zakres tematów:

Wykład jest ukierunkowany na pogłębienie i usystematyzowanie podstawowej i rozszerzonej wiedzy ze specjalności teologicznych adekwatnych do podejmowanych studiów przez studenta. Zakres materiału do zaliczenia ustalany jest indywidualnie z każdym studentem w systemie tuttorialnym. Wszystkich studentów obowiązuje zaliczenie poznanej wiedzy ogólnoteologicznej będącej podstawą do podjęcia bardziej zaawansowanego studium. Ważnym elementem jest poznanie możliwości adaptacji wiedzy z innymi dziedzinami nauki.

Metody dydaktyczne:

wykład, rozmowa, streszczanie tekstów źródłowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 16:45 - 18:15, sala 009
Mariusz Boguszewski 24/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Stary Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)