Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka funkcjonalna języka polskiego WH-P-KNJP-GFJP
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Program nauczania języka polskiego jako obcego

2. Gramatyka języka polskiego jako obcego (do wyboru, dostępna dla studentów)

3. https://jows.pl/artykuly/godne-polecenia-narzedzia-internetowe-do-nauczania-slownictwa-gramatyki-i-tworzenia-wypowiedzi-ustn

4. https://jows.pl/artykuly/czy-mozliwe-jest-jednoczesne-cwiczenie-slownictwa-gramatyki-i-sprawnosci-mowienia-o-potencjale-d

5. https://jows.pl/artykuly/kreatywne-nauczanie-gramatyki-wedlug-metody-indukcyjnej

6. hhttps://jows.pl/artykuly/nauczanie-gramatyki-jezyka-obcego-oparte-na-recepcji-i-produkcji-form-jezykowych

7. https://jows.pl/artykuly/wykorzystanie-tik-do-nauczania-gramatyki

Efekty uczenia się:

1. zna miejsce i znaczenie gramatyki w procesie nauczania języka polskiego jako obcego.

2. rozumie podejście dydaktyczne w nauczaniu gramatyki, potrafi zastosować odpowiednie formy nauczania ze względu na potrzeby edukacyjne ucznia.

3. zna i umie wykorzystywać metody nauczania gramatyki obcokrajowców

4. zna współczesną gramatykę polską i umie ją wykorzystać w procesie edukacji.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny udział w zajęciach, wykonanie 2 prac domowych, ocenianie ciągłe.

Zakres tematów:

Celem zajęć jest przedstawienie zagadnień gramatycznych nauczanych na poszczególnych poziomach znajomość nauczania języka (A1-C2) i zagadnień, gdzie nauczanie gramatyki języka polskiego jako obcego oraz gramatyki na lekcji języka polskiego spotyka się i jak wspierać uczniów obcojęzycznych na lekcji języka polskiego w zakresie poznania polskiej gramatyki. Studencki poznają metody pracy na każdym poziomie zaawansowanie oraz aktywne metody pracy. Wprowadzone będą zagadnienia dotyczące nauczania indukcyjnego i dedukcyjnego gramatyki i jak konstruować ćwiczenia gramatyczne.

Metody dydaktyczne:

wykład, dyskusja, praca z materiałami dydaktycznymi, ćwiczenia praktyczne, burza mózgów, gry dydaktyczne, praca indywidulana, praca grupowa

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda niedziela, 15:45 - 17:15, sala e-learning
Karolina Zioło-Pużuk 28/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)