Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projekt zespołowy WM-I-Z-S1-E5-PZ
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aO5kHniNZdNc7-5rwHSwPqLZbB7rzL7Ea4MAoO8o_K_41%40thread.tacv2/conversations?groupId=15c0d37f-9792-4daf-ab54-17e771f64000&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Literatura związana z wybranym przedmiotem projektu

Metody i kryteria oceniania:

Studenci w grupach 2-4 osoby realizują zgłoszony projekt związany z zakresem materiału na studiach.

Dokumentacja powinna zawierać opis logiczny i opis fizyczny.

Opis logiczny określa działanie, funkcje, znaczenie biznesowe przedmiotu projektu bez szczegółów technicznych.

Opis fizyczny określa szczegóły techniczne, np. język programowania, narzędzia związane z językiem programowania, rodzaj bazy danych.

Zakres tematów:

1. Przedstawienie wymagań i kryterium oceniania. Ustalenie tematu projektu oraz wybranie członków zespołów. Wyznaczenie celu projektu i harmonogramu.

2. Szczegółowe zdefiniowanie wymagań projektu.

3. Konsultacje i samodzielna praca nad projektem (projektowanie oraz implementacja).

4. Prezentacja dotychczasowych prac nad projektem.

5. Konsultacje i samodzielna praca nad projektem (testowanie).

6. Konsultacje i samodzielna praca nad projektem (wdrożenie).

7. Końcowa prezentacja projektu.

8. Dyskusja na temat projektu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 11:30 - 13:00, sala 1242
Jan Kanturski 19/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 12
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)