Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia badań medioznawczych WT-DKS-P-MBM
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, wyd. PWN, Warszawa 2006.

Banks M., Materiały wizualne w badaniach jakościowych, wyd. PWN, Warszawa 2013.

Creswell J. W., Projektowanie badań naukowych – metody jakościowe, ilościowe i mieszane, wyd. UJ, Kraków 2013.

Eco U., Jak napisać pracę dyplomową – poradnik dla humanistów, wyd. UW, Warszawa 2007.

Fick U., Projektowanie badania jakościowego, wyd. PWN, Warszawa 2012.

Gibbs G., Analizowanie danych jakościowych, wyd. PWN, Warszawa 2015.

Kvale S., Prowadzenie wywiadów, wyd. PWN, Warszawa 2012.

Rapley T., Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów, wyd. PWN, Warszawa 2013.

Wimmer R. D., J. R. Dominick, Mass media metody badań, wyd. UJ, Kraków 2008.

Efekty uczenia się:

DL_W01 – student ma wiedzę z zakresu nauk społecznych w stopniu zaawansowanym

DL_W05 – student ma w zaawansowanym stopniu wiedzę z zakresu nauk o komunikacji

społecznej i mediach, zna główne teorie medioznawcze.

DL_W19 – student zna główne metody badawcze w zakresie nauk społecznych, w tym

nauk o komunikacji społecznej i mediach.

DL_U01 – student potrafi posługiwać się terminologią z zakresu nauk społecznych.

DL_U21 – student potrafi prowadzić badania i samodzielnie redagować ich wyniki w postaci naukowych prac zaliczeniowych i pracy dyplomowej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 227A
Krzysztof Stępniak 22/ szczegóły
2 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 227A
Krzysztof Stępniak 19/ szczegóły
3 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 227A
Krzysztof Stępniak 20/ szczegóły
4 każda środa, 15:00 - 16:30, sala 228
Małgorzata Laskowska 18/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Łącznik
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)