Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projekt zespołowy WM-I-Z-S1-E5-PZ
Konwersatorium 3 (KON3) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj zajęć: zajęcia komputerowe
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M. Pawlak, Zarządzanie projektami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2019;

2. Literatura związana z przedmiotem projektu.

Literatura uzupełniająca:

1. Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge: PMBOK Guide

2. R. P. Rumelt (2011), Good Strategy, Bad Strategy. The Difference and Why It Matters, New York: Crown Business.

3. P. Block (2000) Flawless Consulting. A Guide to Getting your Experience Used, San Francisco: Pfeiffer

4. M. Belbin, Twoja rola w zespole, GWP, Gdańsk 2003.

5. M. Gellert, C. Nowak, Zespół, GWP, Gdańsk 2008.

6. B. Singer, ABC Jak zbudować zespół, który zwycięża, Instytut Praktycznej Edukacji, Białostockie Zakłady Graficzne S. A. 2010.

7. M. Żmigrodzki, Zarządzanie projektami dla początkujących, Helion, Gliwice 2018.

Zakres tematów:

1. Przedstawienie wymagań i kryterium oceniania. Ustalenie tematu projektu oraz wybranie członków zespołów. Wyznaczenie celu projektu i harmonogramu.

2. Szczegółowe zdefiniowanie wymagań projektu.

3. Konsultacje i samodzielna praca nad projektem (projektowanie oraz implementacja).

4. Prezentacja dotychczasowych prac nad projektem.

5. Konsultacje i samodzielna praca nad projektem (testowanie).

6. Konsultacje i samodzielna praca nad projektem (wdrożenie).

7. Końcowa prezentacja projektu.

8. Dyskusja na temat projektu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 9:45 - 14:45, sala 225
wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 15:00 - 18:15, sala 225
wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 11:30 - 14:45, sala 312
wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 11:30 - 13:00, sala 033
Jan Kanturski 15/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 21
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)