Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy chemii 2 WF-OB-PCH2
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 50
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

1. Loretta Jones, Peter W. Atkins: „Chemia ogólna. Cząsteczki, materia, reakcje”, Wyd. PWN, 2009.

2. P. A. Cox: „Krótkie wykłady, Chemia nieorganiczna” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003;

3. A.G. Whittaker, A. R. Mount, M. R. Heal: „Krótkie wykłady, Chemia fizyczna” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003;

4. D. Kealey, P.J. Haines: „ Krótkie wykłady - Chemia analityczna” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005;

5. Adam Bielański: „Podstawy chemii nieorganicznej” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1997, 2002;

6. J. D. Lee: „Zwięzła chemia nieorganiczna” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1997

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

Student zna podstawowe prawa chemiczne. Zna budowę materii i budowę układu okresowego i wynikające z tego właściwości pierwiastków. Wykazuje znajomość podstawowych pojęć i terminologii z obszaru statyki i kinetyki chemicznej oraz termodynamiki. Zna główne podstawowe reakcje przebiegające w roztworach w tym w procesach elektrochemicznych.

UMIEJĘTNOŚCI:

Student potrafi dokonać obliczeń stężeń roztworów. Umie także rozpisać reakcje utleniania i redukcji. Potrafi scharakteryzować podstawowe właściwości pierwiastków na podstawie ich położenia w układzie okresowym. Umie scharakteryzować podstawowe zasady i funkcje termodynamiczne.

KOMPETENCJE:.

Student jest przygotowany do merytorycznej dyskusji w zakresie ogólnych zasad w zakresie chemii ogólnej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne egzaminu składającego się z pytań teoretycznych i części obejmującej dwa zadania obliczeniowe. Warunkiem koniecznym jest rozwiązanie co najmniej jednego zadania. Przy ocenie końcowej brana będzie aktywność studentów na wykładach.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie

2. Układ okresowy

3. Wiązania chemiczne

4. Stechiometria

5. Chemia roztworów

6. Kinetyka i statyka chemiczna

7. Elektrochemia.

8. Termodynamika

9. Ćwiczenia z wybranych tematów.

Metody dydaktyczne:

Wykłady autorskie wraz z prezentacjami tematycznymi. Przykładowe zadania i sposoby ich rozwiązywania. Tematy do przygotowania i prezentacji przez studentów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 15:00 - 16:30, sala 1440
Anna Matuszewska 59/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)