Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane zagadnienia prawne dotyczące rodziny WSR-NR-2-WZP
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

- T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2016.

T. Sokołowski, Prawo rodzinne – Zarys wykładu, Poznań 2013

Literatura uzupełniająca

J. Strzebinczyk, Prawo rodzinne, Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

EK 1 student ma uporządkowaną wiedzę prawną o pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych, zajmujących się pomocą rodzinie

Umiejętności:

EK 2 student potrafi nawiązać i utrzymać współpracę z różnymi podmiotami działalności edukacyjno-wychowawczej, kulturalnej, społecznej, religijnej na rzecz małżeństwa i rodziny; angażuje się w różne formy działalności ewangelizacyjnej, pastoralnej i charytatywnej Kościoła katolickiego

Kompetencje społeczne:

EK 3 student docenia znaczenie nauk o rodzinie dla tworzenia i rozwoju funkcjonalnej rodziny, ma pozytywne nastawienie do ustawicznego nabywania wiedzy z zakresu nauk o rodzinie i budowania warsztatu pracy specjalisty ds. małżeństwa i rodziny

Metody i kryteria oceniania:

Metody:

Efekty wiedzy (EK 1):

metoda dydaktyczna – wykład informacyjny, prezentacja multimedialna, indywidualna lektura literatury przedmiotu

weryfikacja: kolokwium pisemne, praca semestralna, przygotowanie do kolejnych wykładów oraz aktywny w nich udział

Efekty umiejętności (EK 2):

metody dydaktyczne – wykład konwersatoryjny, case study, praca z tekstem

weryfikacja - kolokwium pisemne, praca semestralna, obserwacja aktywności studentów

Efekty kompetencji społecznych (EK 3):

metody dydaktyczne – dyskusja, case study, analiza tekstów

weryfikacja – obserwacja pracy i aktywności studentów podczas ćwiczeń, bieżąca informacja zwrotna

Wiedza:

Ocena 2 (ndst)

student nie ma uporządkowanej wiedzy prawnej o pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych, zajmujących się pomocą rodzinie

Ocena 3 (dst)

student nie ma w pełni uporządkowanej wiedzy prawnej o pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych, zajmujących się pomocą rodzinie

Ocena 4 (db)

student ma uporządkowaną wiedzę prawną o pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych, zajmujących się pomocą rodzinie

Ocena 5 (bdb)

student ma w pełni uporządkowaną wiedzę prawną o pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych, zajmujących się pomocą rodzinie

Umiejętności:

Ocena 2 (ndst)

Student nie potrafi nawiązać i utrzymać współpracy z różnymi podmiotami działalności edukacyjno-wychowawczej, kulturalnej, społecznej, religijnej na rzecz małżeństwa i rodziny.

Ocena 3 (dst)

Student nie potrafi w pełni nawiązać i utrzymać współpracy z różnymi podmiotami działalności edukacyjno-wychowawczej, kulturalnej, społecznej, religijnej na rzecz małżeństwa i rodziny.

Ocena 4 (db)

Student potrafi nawiązać i utrzymać współpracę z różnymi podmiotami działalności edukacyjno-wychowawczej, kulturalnej, społecznej, religijnej na rzecz małżeństwa i rodziny.

Ocena 5 (bdb)

Student potrafi w pełni nawiązać i utrzymać współpracę z różnymi podmiotami działalności edukacyjno-wychowawczej, kulturalnej, społecznej, religijnej na rzecz małżeństwa i rodziny.

Kompetencje społeczne:

Ocena 2 (ndst)

student nie docenia znaczenia nauk o rodzinie dla tworzenia i rozwoju funkcjonalnej rodziny, nie ma pozytywnego nastawienia do ustawicznego nabywania wiedzy z zakresu nauk o rodzinie i budowania warsztatu pracy specjalisty ds. małżeństwa i rodziny

Ocena 3 (dst)

student nie docenia w pełni znaczenia nauk o rodzinie dla tworzenia i rozwoju funkcjonalnej rodziny, nie ma w pełni pozytywnego nastawienia do ustawicznego nabywania wiedzy z zakresu nauk o rodzinie i budowania warsztatu pracy specjalisty ds. małżeństwa i rodziny

Ocena 4 (db)

student docenia znaczenie nauk o rodzinie dla tworzenia i rozwoju funkcjonalnej rodziny, ma pozytywne nastawienie do ustawicznego nabywania wiedzy z zakresu nauk o rodzinie i budowania warsztatu pracy specjalisty ds. małżeństwa i rodziny

Ocena 5 (bdb)

student docenia w pełni znaczenie nauk o rodzinie dla tworzenia i rozwoju funkcjonalnej rodziny, ma w pełni pozytywne nastawienie do ustawicznego nabywania wiedzy z zakresu nauk o rodzinie i budowania warsztatu pracy specjalisty ds. małżeństwa i rodziny

Zakres tematów:

1. Źródła i zasady prawa rodzinnego i opiekuńczego,

2. Instytucja małżeństwa, prawa i obowiązki małżonków w sferze osobistej i majątkowej,

3. Treść i zasady wykonywania władzy rodzicielskiej,

4. Ograniczenie, pozbawienie, zawieszenie wykonywania władzy rodzicielskiej,

5. Charakterystyka zasad funkcjonowania pieczy zastępczej,

6. Funkcje, treść, źródło i kolejność wypełniania obowiązku alimentacyjnego,

7. Rozwód,

8. Separacja,

9. Pokrewieństwo,

10. Powinowactwo,

11. Przysposobienie,

12. Opieka,

13. Pochodzenie dziecka - pochodzenie od matki, ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa,

14. Sądowe ustalenie ojcostwa,

15. Uznanie ojcostwa.

Metody dydaktyczne:

Metody:

Efekty wiedzy (EK 1):

metoda dydaktyczna – wykład informacyjny, prezentacja multimedialna, indywidualna lektura literatury przedmiotu

weryfikacja: kolokwium pisemne, praca semestralna, przygotowanie do kolejnych wykładów oraz aktywny w nich udział

Efekty umiejętności (EK 2):

metody dydaktyczne – wykład konwersatoryjny, case study, praca z tekstem

weryfikacja - kolokwium pisemne, praca semestralna, obserwacja aktywności studentów

Efekty kompetencji społecznych (EK 3):

metody dydaktyczne – dyskusja, case study, analiza tekstów

weryfikacja – obserwacja pracy i aktywności studentów podczas ćwiczeń, bieżąca informacja zwrotna

Wiedza:

Ocena 2 (ndst)

student nie ma uporządkowanej wiedzy prawnej o pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych, zajmujących się pomocą rodzinie

Ocena 3 (dst)

student nie ma w pełni uporządkowanej wiedzy prawnej o pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych, zajmujących się pomocą rodzinie

Ocena 4 (db)

student ma uporządkowaną wiedzę prawną o pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych, zajmujących się pomocą rodzinie

Ocena 5 (bdb)

student ma w pełni uporządkowaną wiedzę prawną o pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych, zajmujących się pomocą rodzinie

Umiejętności:

Ocena 2 (ndst)

Student nie potrafi nawiązać i utrzymać współpracy z różnymi podmiotami działalności edukacyjno-wychowawczej, kulturalnej, społecznej, religijnej na rzecz małżeństwa i rodziny.

Ocena 3 (dst)

Student nie potrafi w pełni nawiązać i utrzymać współpracy z różnymi podmiotami działalności edukacyjno-wychowawczej, kulturalnej, społecznej, religijnej na rzecz małżeństwa i rodziny.

Ocena 4 (db)

Student potrafi nawiązać i utrzymać współpracę z różnymi podmiotami działalności edukacyjno-wychowawczej, kulturalnej, społecznej, religijnej na rzecz małżeństwa i rodziny.

Ocena 5 (bdb)

Student potrafi w pełni nawiązać i utrzymać współpracę z różnymi podmiotami działalności edukacyjno-wychowawczej, kulturalnej, społecznej, religijnej na rzecz małżeństwa i rodziny.

Kompetencje społeczne:

Ocena 2 (ndst)

student nie docenia znaczenia nauk o rodzinie dla tworzenia i rozwoju funkcjonalnej rodziny, nie ma pozytywnego nastawienia do ustawicznego nabywania wiedzy z zakresu nauk o rodzinie i budowania warsztatu pracy specjalisty ds. małżeństwa i rodziny

Ocena 3 (dst)

student nie docenia w pełni znaczenia nauk o rodzinie dla tworzenia i rozwoju funkcjonalnej rodziny, nie ma w pełni pozytywnego nastawienia do ustawicznego nabywania wiedzy z zakresu nauk o rodzinie i budowania warsztatu pracy specjalisty ds. małżeństwa i rodziny

Ocena 4 (db)

student docenia znaczenie nauk o rodzinie dla tworzenia i rozwoju funkcjonalnej rodziny, ma pozytywne nastawienie do ustawicznego nabywania wiedzy z zakresu nauk o rodzinie i budowania warsztatu pracy specjalisty ds. małżeństwa i rodziny

Ocena 5 (bdb)

student docenia w pełni znaczenie nauk o rodzinie dla tworzenia i rozwoju funkcjonalnej rodziny, ma w pełni pozytywne nastawienie do ustawicznego nabywania wiedzy z zakresu nauk o rodzinie i budowania warsztatu pracy specjalisty ds. małżeństwa i rodziny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 424
Piotr Czekalski 4/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)