Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Człowiek i jego środowisko WF-OB-CZIJS
Wykład (WYK) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 40
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Fejerskov O., Kidd E (red.), 2006, Próchnica zębów, Urban&Partner, Wrocław

Foley R., 2001, Zanim człowieka stał się człowiekiem, PIW, Warszawa.

Klein R., 1999, The Human Career. Human Biological and Cultural Origins, Chicago.

Lewin R., 2002, Wprowadzenie do ewolucji człowieka, Prószyński i S-ka, Warszawa.

Mascie-Taylor C.G.N., Lasker G.W., 1991, Application of biological anthropology to human affairs, Cambridge.

Malinowski A., 1999, Wstęp do antropologii i ekologii człowieka, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Mayr E., 2002, To jest biologia, Prószyński i S-ka, Warszawa.

Ortner D.J., 2003, Identification of pathological conditions in human skeletal remains, London: Academic Press.

Stringer C., Mackie R., 1999, Afrykański Exodus, pochodzenie człowieka współczesnego, Prószyński i S-ka, Warszawa.

Tomczyk J., Hałaczek B., 2008, U progów ludzkości, UKSW, Warszawa.

Metody i kryteria oceniania:

Test końcowy pisemny, pytania zamknięte, jednorazowego wyboru.

Skala ocen

niedostateczny 0-50%

dostateczny 51% -70%

dobry 71-85%

bardzo dobry 86-100%

Zakres tematów:

1) Współczesne środowisko(a) populacji ludzkich. (2g)

2) Reguły ekologiczne. (2g)

3) Środowisko życia naczelnych i ich funkcjonowanie. (2g)

4) Środowisko funkcjonowania najstarszych form hominidalnych - Australopiteków. (2g)

5) Homo erectus i migracja w nowe ekosystemy. (2g)

6) Neandertalczyk w okresie zlodowaceń. (2g)

7) Rewolucja neolityczna - społeczne i kulturowe trendy przemian naszego gatunku. (2g)

8) Kulturowa adaptacja do środowiska. (2g)

9) Stres środowiskowy, jako miara jakości życia. (2g)

10) Zmiany w wysokości ciała, jako miernika zasobności populacji (2g)

11) Hipoplazja szkliwa, jako przejaw zakłóceń rozwojowych. (2g)

12) Próchnica zębów i jej walor interpretacyjny w ocenie jakości środowiska. (2g)

13) Paleopatologie i ich ocena w świetle zmian środowiskowych. (2g)

14) Choroby cywilizacyjne. (2g)

15) Degradacja środowiska, a przyszłość naszego gatunku. (2g)

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone z prezentacjami multimedialnymi, mapami, podlewami kopalnych hominidów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 8:00 - 9:30, sala e-learning
Barbara Mnich 8/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)