Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Demokracja i społeczeństwo obywatelskie WSE-ZP-DSO
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: W roku 2024 zajęcia odbywają się stacjonarnie.
Literatura:

M. Grabowska, T. Szawiel, (red.), Budowanie demokracji, Warszawa 2003. (fragmenty)

S. Huntington, Trzecia fala demokratyzacji, Warszawa 1993.

(fragmenty)

J. Szacki, (red.), Demokracja w obliczu populizmu, Warszawa 2007.

(fragmenty)

Ch. Taylor, Kiedy mówimy: społeczeństwo obywatelskie, w: K. Michalski red.,

Europa i społeczeństwo obywatelskie, Znak, Kraków 1994, s 59.

S. Sowiński, Idee i koncepcje społeczeństwa obywatelskiego, w: M. Witkowska, A.

Wierzbicki (red.), Społeczeństwo obywatelskie, Aspra, Warszawa 2005, s. 51-77.

S. Sowiński, Ramy, topos i logika sfery publicznej, w: tenże, Boskie, cesarskie, publiczne,. Debata o legitymizacji Kościoła katolickiego w Polsce, sferze publicznej, w latach 1989 – 2010, Warszawa 2012, s. 21 – 48.

Efekty uczenia się:

Zakładane w trakcie konserwatorium przedmiotowe efekty uczenia się to:

- Nabycie oraz ugruntowanie wiedzy na temat fenomenu współczesnych demokracji, oraz związanych z nimi wyzwań i dylematów.

- Nabycie oraz ugruntowanie wiedzy na temat fenomenu współczesnego społeczeństwa obywatelskiego.

Metody i kryteria oceniania:

1. Warunkiem zaliczenia zajęć jest:

a. Obecność na zajęciach (co najmniej wszystkie minus 2).

b. Zaliczenie kartkówek i testu końcowego w części konwersatoryjnej (test ma charakter

pytań otwartych i odpowiedzi opisowych).

c. Wystąpienie w grupie zadaniowej.

2. Ocena

Ocena jest pochodną:

a. Oceny wystąpienia grupy – proponuję prowadzący (50%)

b. Wyniku testu końcowego ze znajomości tekstów (50%).

- Osoby, które zdają w 1. terminie wszystkie kartkówki mogą być zwolnione z testu i otrzymują z niego ocenę dostateczną + .

- Osoby, które zdają w terminie wszystkie kartkówki (-1) mogą być zwolnione z testu i otrzymują z niego ocenę dostateczną.

- Regularna konstruktywna aktywność w czasie dyskusji na zajęciach (wykładowca może wskazać 2-3 najbardziej aktywne w czasie całego semestru osoby) może podnieść pozytywną ocenę końcową o jeden stopień.

Obie składowe oceny muszą być pozytywne.

Zakres tematów:

Konwersatorium podejmuje następujące zagadnienia:

- Teoretyczne ujęcia demokracji

- III (i ½?) fali demokracji?

- Problem populizmu

- Społeczeństwo obywatelskie, czyli?

- Fenomen sfery publicznej,

- Sfera publiczna współczesnej Polski

- Prezentacje przygotowane przez poszczególne grupy.

Tematy prezentacji do wyboru przez poszczególne grupy w roku 2024:

- Demokracja w Polsce po roku 2005. Siła i słabości.

- Media tradycyjne i społecznościowe we współczesnej Polsce. Sojusznicy czy wrogowie

demokracji?

- Podemos, AfD, Węgierska Partia Psa o Dwóch Ogonach … i inne partie antysystemowe. Eksces,

naturalna konsekwencja, zagrożenie czy szanse współczesnej demokracji?

- Amerykańska demokracja XXI w. Wzloty i upadki

Metody dydaktyczne:

W pierwszej części semestru metoda konwersatoryjna, w drugiej warsztatowa (prezentacja i omówienie wystąpień tematycznych poszczególnych grup).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 419
Sławomir Sowiński 18/23 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)