Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Negocjacje i Savoir vivre w biznesie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: CSDZ-ABK-NSV
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Negocjacje i Savoir vivre w biznesie
Jednostka: Biuro Karier
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia I st. i JM)
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia II stopnia)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

P6S_WK P6S_WK

P6S_UK P6S_KR


Skrócony opis:

Warsztaty będą składały się z dwóch bloków tematycznych:

I. Negocjacje w biznesie

II. Savoir-vivre w biznesie

Pełny opis:

Celem warsztatów jest rozwój następujących kompetencji: autoprezentacja, radzenie sobie ze stresem, podejmowanie decyzji.

Warsztaty będą składały się z dwóch bloków tematycznych:

I. Negocjacje w biznesie

1. Przygotowanie do rozmów

2. Techniki negocjacyjne

• ćwiczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej

• techniki wywierania wpływu, manipulacji, perswazji

• taktyki negocjacyjne dla różnego rodzaju partnerów (roszczeniowi, atakujący, niezdecydowani, niezaangażowani)

3.Zakończenie negocjacji

II. Savoir-vivre w biznesie

1. Na czym polega savoir-vivre w biznesie

• korzyści ze stosowania

• etykieta wobec klientów, przełożonych, współpracowników

• savoir-vivre dla przełożonych

• savoir-vivre dla uczestników

• granice poufałości w kontaktach zawodowych

2. Dress code w firmie (dla kobiet i mężczyzn)

3. Powitanie (podanie ręki, przedstawienie się, wizytówki)

4. Etykieta w komunikacji (rozmowa bezpośrednia, kontakty telefoniczne i mailowe)

Opis pracy studenta

16h Obecność i zaangażowanie podczas zajęć z bloku tematycznego: Negocjacje w biznesie.

10h Praca własna – przygotowanie do zajęć z bloku tematycznego: Negocjacje w biznesie.

16h Obecność i zaangażowanie podczas zajęć z bloku tematycznego: Savoir- vivre w biznesie.

11h Praca własna – przygotowanie do zajęć z bloku tematycznego: Savoir- vivre w biznesie.

8h Zadanie 1 z obszaru, którego dotyczy szkolenie

8h Zadanie 2 z obszaru, którego dotyczy szkolenie

8h Zadanie 3 z obszaru, którego dotyczy szkolenie

8h Zadanie 4 z obszaru, którego dotyczy szkolenie

15h indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym (pakiet usług doradczych)

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekt kształcenia po ukończeniu warsztatu na poziomie podstawowym:

• Zna techniki negocjacyjne

• Rozumie rolę i znaczenie stosowania zasad savoir-vivre w biznesie

• Zna zasady savoir-vivre dla przełożonych i pracowników

• Potrafi wybrać najbardziej odpowiednią technikę w sytuacji negocjacyjnej

• Potrafi zastosować zasady savoir-vivre w sytuacji biznesowej

• Rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego, dokonuje samooceny kompetencji oraz potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności z obszaru savoir-vivre i negocjacji

• Potrafi świadomie stosować techniki negocjacyjne i zasady savoir-vivre w sytuacjach

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

- obecność i aktywność na szkoleniu Negocjacje i savoir-vivre w biznesie,

- napisanie testów ewaluacyjnych (na rozpoczęcie i zakończenie zajęć);

- odbycie konsultacji z Doradcą Zawodowym (pakiet indywidualnych konsultacji z Doradcą Zawodowym, służący diagnozie ról zespołowych, określeniu potrzeb, udzieleniu wskazówek rozwojowych).

- zaliczenie warsztatów w formie wybranej przez prowadzącego zajęcia (egzamin/test/rozmowa oceniająca).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Subda
Prowadzący grup: Agnieszka Świst-Kamińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO - przedmioty ogólnouczelniane (bez obszaru)

Skrócony opis:

Warsztaty będą składały się z dwóch bloków tematycznych:

Negocjacje w biznesie oraz savoir-vivre w biznesie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Subda
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO - przedmioty ogólnouczelniane (bez obszaru)

Skrócony opis:

Warsztaty będą składały się z dwóch bloków tematycznych:

I. Negocjacje w biznesie

II. Savoir-vivre w biznesie

Pełny opis:

Celem warsztatów jest rozwój następujących kompetencji: autoprezentacja, radzenie sobie ze stresem, podejmowanie decyzji.

Warsztaty będą składały się z dwóch bloków tematycznych:

I. Negocjacje w biznesie

1. Przygotowanie do rozmów

2. Techniki negocjacyjne

• ćwiczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej

• techniki wywierania wpływu, manipulacji, perswazji

• taktyki negocjacyjne dla różnego rodzaju partnerów (roszczeniowi, atakujący, niezdecydowani, niezaangażowani)

3.Zakończenie negocjacji

II. Savoir-vivre w biznesie

1. Na czym polega savoir-vivre w biznesie

• korzyści ze stosowania

• etykieta wobec klientów, przełożonych, współpracowników

• savoir-vivre dla przełożonych

• savoir-vivre dla uczestników

• granice poufałości w kontaktach zawodowych

2. Dress code w firmie (dla kobiet i mężczyzn)

3. Powitanie (podanie ręki, przedstawienie się, wizytówki)

4. Etykieta w komunikacji (rozmowa bezpośrednia, kontakty telefoniczne i mailowe)

Opis pracy studenta

16h Obecność i zaangażowanie podczas zajęć z bloku tematycznego: Negocjacje w biznesie.

10h Praca własna – przygotowanie do zajęć z bloku tematycznego: Negocjacje w biznesie.

16h Obecność i zaangażowanie podczas zajęć z bloku tematycznego: Savoir- vivre w biznesie.

11h Praca własna – przygotowanie do zajęć z bloku tematycznego: Savoir- vivre w biznesie.

8h Zadanie 1 z obszaru, którego dotyczy szkolenie

8h Zadanie 2 z obszaru, którego dotyczy szkolenie

8h Zadanie 3 z obszaru, którego dotyczy szkolenie

8h Zadanie 4 z obszaru, którego dotyczy szkolenie

15h indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym (pakiet usług doradczych)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)