Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia rewalidacyjna 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-PER2 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia rewalidacyjna 2
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla III roku, Sekcja psychologia rozwojowa i wychowawcza
Przedmioty obowiązkowe dla III roku, Sekcja psychologia zdrowia i niepełnosprawności
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Obowiązkowy poprzednik:

Psychologia rewalidacyjna 1 WF-PS-N-PER1

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W13

PS_W15

PS_U05

PS_U07

PS_U10

PS_K01

PS_K02

Skrócony opis:

Psychologia rewalidacyjna ma dostarczyć studentom wiadomości o procesie rehabilitacji osób które diagnozujemy jako osoby z określoną niepełnosprawnością, skutków tej niepełnosprawności dla samej osoby jak i dla jego rodziny, form niesienia pomocy psychologicznej i społecznej.

Pełny opis:

Zaburzenia neororozwojowe – diagnoza i terapia

Dzieci słabowidzące i niewidome

Osoby głuche

Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego

Osoby niepełnosprawne umysłowo

Funkcjonowanie osób z autyzmem i Zespołem Asepergera

Mózgowe porażenie dziecięce

Choroby przewlekłe

Uczeń z niepełnosprawnością sprzężoną

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej

Doświadczanie rodzicielstwa z dziećmi niepełnosprawnymi

Jakość życia rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi

Aktywizacja twórcza uczniów z niepełnosprawnością

Nowe tendencje w edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością

Literatura:

K.J. Zabłocki, Wprowadzenie do rewalidacji. Toruń, 1998

K.J.Zabłocki, W. Brejnak, Wybrane problemy dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi w procesie edukacji. W-wa, 2004

I. Obuchowska, Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. W-wa, 1995

K.J. Zabłocki, Autyzm. Płock, 2002

K.J. Zabłocki, Dziecko z mózgowym porażeniem dziecięcym w teorii i terapii. W-wa, 2000

E. Pisula, Autyzm, przyczyny, symptomy, terapia. Gdańsk, 2012

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: student zna wiadomości o procesie rewalidacji osób niepełnosprawnych, uwarunkowaniach psychologicznych tego procesu wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności, percepcji społecznej ludzi niepełnosprawnych, mechanizmów regulujących przystosowanie do nauki, życia, pracy;

Umiejętności: student analizuje problemy osób niepełnosprawnych i proponuje pomoc w ich rehabilitacji;

Kompetencje: student wykazuje otwartość na problemy osób niepełnosprawnych, kreatywny w konstruowaniu programów rehabilitacyjnych

Metody i kryteria oceniania:

(2) : Student nie wie czym zajmuje się rewalidacja, nie zna zasad jej stosowania.

(3) : Student pobieżnie orientuje się w psychologii rewalidacji, dysponuje niewielką wiedzą na temat podstawowych zagadnień z jej zakresu.

(4) : Student posiada poprawną wiedzę na temat rewalidacji, zna modele pracy terapeutycznej w przypadku wybranych zaburzeń.

(5) : Student doskonale orientuje się w dyscyplinie jaką jest rewalidacja, zna podstawowe metody i techniki terapeutyczne, posiada wiedzę na temat zapobiegania tym zjawiskom.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Ślaski
Prowadzący grup: Sławomir Ślaski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Psychologia rewalidacyjna ma dostarczyć studentom wiadomości o procesie rehabilitacji osób, które diagnozujemy jako osoby z określoną niepełnosprawnością, skutków tej niepełnosprawności dla samej osoby jak i dla jego rodziny, form niesienia pomocy psychologicznej i społecznej.

Pełny opis:

Zaburzenia neororozwojowe – diagnoza i terapia

Dzieci słabowidzące i niewidome

Osoby głuche

Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego

Osoby niepełnosprawne umysłowo

Funkcjonowanie osób z autyzmem i Zespołem Asepergera

Mózgowe porażenie dziecięce

Choroby przewlekłe

Uczeń z niepełnosprawnością sprzężoną

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej

Doświadczanie rodzicielstwa z dziećmi niepełnosprawnymi

Jakość życia rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi

Aktywizacja twórcza uczniów z niepełnosprawnością

Nowe tendencje w edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością

Literatura:

I. Obuchowska, Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. W-wa, 1995

E. Pisula, Autyzm, przyczyny, symptomy, terapia. Gdańsk, 2012

S. Kowalik, Stosowana psychologia rehabilitacji, W-wa, 2018

K.J. Zabłocki, Wprowadzenie do rewalidacji. Toruń, 2003

K.J. Zabłocki, Autyzm. Płock, 2002

K.J. Zabłocki, Dziecko z mózgowym porażeniem dziecięcym w teorii i terapii. W-wa, 2000

Wymagania wstępne:

znajomość psychologii klinicznej i rozwojowej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Ślaski
Prowadzący grup: Sławomir Ślaski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Psychologia rewalidacyjna ma dostarczyć studentom wiadomości o procesie rehabilitacji osób, które diagnozujemy jako osoby z określoną niepełnosprawnością, skutków tej niepełnosprawności dla samej osoby jak i dla jego rodziny, form niesienia pomocy psychologicznej i społecznej.

Pełny opis:

Zaburzenia neororozwojowe – diagnoza i terapia

Dzieci słabowidzące i niewidome

Osoby głuche

Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego

Osoby niepełnosprawne umysłowo

Funkcjonowanie osób z autyzmem i Zespołem Asepergera

Mózgowe porażenie dziecięce

Choroby przewlekłe

Uczeń z niepełnosprawnością sprzężoną

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej

Doświadczanie rodzicielstwa z dziećmi niepełnosprawnymi

Jakość życia rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi

Aktywizacja twórcza uczniów z niepełnosprawnością

Nowe tendencje w edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością

Literatura:

I. Obuchowska, Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. W-wa, 1995

E. Pisula, Autyzm, przyczyny, symptomy, terapia. Gdańsk, 2012

S. Kowalik, Stosowana psychologia rehabilitacji, W-wa, 2018

K.J. Zabłocki, Wprowadzenie do rewalidacji. Toruń, 2003

K.J. Zabłocki, Autyzm. Płock, 2002

K.J. Zabłocki, Dziecko z mózgowym porażeniem dziecięcym w teorii i terapii. W-wa, 2000

Wymagania wstępne:

znajomość psychologii klinicznej i rozwojowej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.