Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia matematyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-MA-HMA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia matematyki
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla pierwszego roku matematyki /pierwszego stopnia/
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

MA2_W02, MA2_W15, MA2_U17, MA2_U22, MA2_U23, MA2_K02, MA2_K05

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi aspektami historii i filozofii matematyki, aby nie czuli się bezradni w obliczu ogromu informacji nagromadzonych przez nauki matematyczne.

Pełny opis:

Nauki matematyczne szczególną uwagę zwracają na ład, symetrię

i ograniczenie, a to są najwyższe formy piękna.

Arystoteles, Metafizyka

Literatura:

Roman Duda, Lwowska szkoła matematyczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007, ISBN 978-83-229-2868-4. Marek Kowalski, Elena Pawłowa, Rozwój matematyki na przestrzeni wieków, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2007, ISBN 978-83-7072-464-1,

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student

- dobrze rozumie rolę i znaczenie konstrukcji rozumowań matematycznych,

- ma dodatkową ogólną wiedzę i przynależne umiejętności w zakresie zgłębiania historii matematyki,

- rozpoznaje struktury matematyczne (np. algebraiczne, geometryczne) w naukach przyrodniczych,

- jest gotów formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania,

- jest przygotowany do przedstawiania laikom wybranych osiągnięć matematyki wyższej

Metody i kryteria oceniania:

Oceny na bazie esejów zaliczeniowych i aktywności na zajęciach.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kowalski
Prowadzący grup: Marek Kowalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)