Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Społeczeństo stanowe Polski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-HI-SpołStan
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Społeczeństo stanowe Polski
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

HI2_W02

HI2_W05

HI2_W08

Wymagania wstępne:

Student powinien znać historię Polski od czasów rozbicia dzielnicowego do pierwszych królów z dynastii Jagiellońskiej. Do opanowania tematu konieczne jest poznanie historii gospodarczej Polski oraz początki parlamentaryzmu w kraju. Na tak przygotowanej płaszczyźnie naukowej student z łatwością przyswoi sobie procesy związane z kształtowaniem się i rozwojem poszczególnych stanów w Polsce. Ponadto będzie on przygotowany do formowania własnych wniosków związanych z wzrostem prerogatyw politycznych i ekonomicznych stanów uprzywilejowanych, stopniowego procesu ograniczania władzy królewskiej i systematycznego podporządkowywania sobie stanów nieuprzywilejowanych.

Pełny opis:

Student powinien znać historię Polski od czasów rozbicia dzielnicowego do pierwszych królów z dynastii Jagiellońskiej. Do opanowania tematu konieczne jest poznanie historii gospodarczej Polski oraz początki parlamentaryzmu w kraju. Na tak przygotowanej płaszczyźnie naukowej student z łatwością przyswoi sobie procesy związane z kształtowaniem się i rozwojem poszczególnych stanów w Polsce. Ponadto będzie on przygotowany do formowania własnych wniosków związanych ze wzrostem prerogatyw politycznych i ekonomicznych stanów uprzywilejowanych, stopniowego procesu ograniczania władzy królewskiej i systematycznego podporządkowania sobie stanów nieuprzywilejowanych.

Literatura:

Ihnatowicz I., Mączak A., Zientara B.,, Społeczeństwo polskie od X do XX

wieku, Warszawa 1988.

Modzelewski K., Chłopi w monarchii wczesnopiastowskiej, Warszawa 1989.

Bardach J., Leśniodorski B., Pietrzak M., Historia państwa i prawa polskiego,

Warszawa 1994.

Studia nad dziejami miast i mieszczaństwa w średniowieczu, Toruń 1996.

Samsonowicz H., Studia z dziejów miast w średniowieczu, Poznań 2014.

Modzelewski K., Studia wybrane z dziejów społeczeństwa, prawa i ustroju

Europy wczesnośredniowiecznej, redakcja naukowa M. R. Pauk, A.

Pieniądz, Warszawa 2018.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Poznanie:

- genezy kształtowania się poszczególnych stanów,

- udział we władzy stanów uprzywilejowanych,

- obowiązków i ograniczania pozycji społecznej i politycznej stanów

nieuprzywilejowanych.

Metody i kryteria oceniania:

- czynny udział w wykładach z elementami konwersatorium,

- przygotowywanie interwencji warsztatowych,

- znajomość literatury,

- egzamin ustny na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Pietrzykowski
Prowadzący grup: Jan Pietrzykowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Pietrzykowski
Prowadzący grup: Jan Pietrzykowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Student powinien znać historię Polski od czasów rozbicia dzielnicowego do pierwszych królów z dynastii Jagiellońskiej. Do opanowania tematu konieczne jest poznanie historii gospodarczej Polski oraz początki parlamentaryzmu w kraju. Na tak przygotowanej płaszczyźnie naukowej student z łatwością przyswoi sobie procesy związane z kształtowaniem się i rozwojem poszczególnych stanów w Polsce. Ponadto będzie on przygotowany do formowania własnych wniosków związanych z wzrostem prerogatyw politycznych i ekonomicznych stanów uprzywilejowanych, stopniowego procesu ograniczania władzy królewskiej i systematycznego podporządkowywania sobie stanów nieuprzywilejowanych.

Pełny opis:

Student powinien znać historię Polski od czasów rozbicia dzielnicowego do pierwszych królów z dynastii Jagiellońskiej. Do opanowania tematu konieczne jest poznanie historii gospodarczej Polski oraz początki parlamentaryzmu w kraju. Na tak przygotowanej płaszczyźnie naukowej student z łatwością przyswoi sobie procesy związane z kształtowaniem się i rozwojem poszczególnych stanów w Polsce. Ponadto będzie on przygotowany do formowania własnych wniosków związanych z wzrostem prerogatyw politycznych i ekonomicznych stanów uprzywilejowanych, stopniowego procesu ograniczania władzy królewskiej i systematycznego podporządkowywania sobie stanów nieuprzywilejowanych.

Literatura:

Ihnatowicz I., Mączak A., Zientara B.,, Społeczeństwo polskie od X do XX wieku, Warszawa 1988. Modzelewski K., Chłopi w monarchii wczesnopiastowskiej, Warszawa 1989. Bardach J., Leśniodorski B., Pietrzak M., Historia państwa i prawa polskiego, Warszawa 1994. Studia nad dziejami miast i mieszczaństwa w średniowieczu, Toruń 1996. Samsonowicz H., Studia z dziejów miast w średniowieczu, Poznań 2014. Modzelewski K., Studia wybrane z dziejów społeczeństwa, prawa i ustroju Europy wczesnośredniowiecznej, redakcja naukowa M. R. Pauk, A. Pieniądz, Warszawa 2018.

Wymagania wstępne:

dyżur piątek godz. 11.45-13.15 sala 320

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Pietrzykowski
Prowadzący grup: Jan Pietrzykowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

2


Przygotowanie do zaliczenie wykładu - 30 godz. uczestnictwo w wykładzie,

25 godz. przygotowanie do egzaminu.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Student powinien znać historię Polski od czasów rozbicia dzielnicowego do pierwszych królów z dynastii Jagiellońskiej. Do opanowania tematu konieczne jest poznanie historii gospodarczej Polski oraz początki parlamentaryzmu w kraju. Na tak przygotowanej płaszczyźnie naukowej student z łatwością przyswoi sobie procesy związane z kształtowaniem się i rozwojem poszczególnych stanów w Polsce. Ponadto będzie on przygotowany do formowania własnych wniosków związanych z wzrostem prerogatyw politycznych i ekonomicznych stanów uprzywilejowanych, stopniowego procesu ograniczania władzy królewskiej i systematycznego podporządkowywania sobie stanów nieuprzywilejowanych.

Pełny opis:

Student powinien znać historię Polski od czasów rozbicia dzielnicowego do pierwszych królów z dynastii Jagiellońskiej. Do opanowania tematu konieczne jest poznanie historii gospodarczej Polski oraz początki parlamentaryzmu w kraju. Na tak przygotowanej płaszczyźnie naukowej student z łatwością przyswoi sobie procesy związane z kształtowaniem się i rozwojem poszczególnych stanów w Polsce. Ponadto będzie on przygotowany do formowania własnych wniosków związanych z wzrostem prerogatyw politycznych i ekonomicznych stanów uprzywilejowanych, stopniowego procesu ograniczania władzy królewskiej i systematycznego podporządkowywania sobie stanów nieuprzywilejowanych.

Literatura:

Ihnatowicz I., Mączak A., Zientara B.,, Społeczeństwo polskie od X do XX wieku, Warszawa 1988. Modzelewski K., Chłopi w monarchii wczesnopiastowskiej, Warszawa 1989. Bardach J., Leśniodorski B., Pietrzak M., Historia państwa i prawa polskiego, Warszawa 1994. Studia nad dziejami miast i mieszczaństwa w średniowieczu, Toruń 1996. Samsonowicz H., Studia z dziejów miast w średniowieczu, Poznań 2014. Modzelewski K., Studia wybrane z dziejów społeczeństwa, prawa i ustroju Europy wczesnośredniowiecznej, redakcja naukowa M. R. Pauk, A. Pieniądz, Warszawa 2018.

Wymagania wstępne:

dyżur piątek godz. 11.45-13.15 sala 320

Egzamin ustny w towarzystwie studentki lub studenta

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)