Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium przedmiotowe z psychologii rozwojowej i wychowawczej 2 [WF-PS-N-ORRW2] Semestr letni 2019/20
Seminarium przedmiotowe, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium przedmiotowe z psychologii rozwojowej i wychowawczej 2 [WF-PS-N-ORRW2]
Zajęcia: Semestr letni 2019/20 [2019/20_L] (zakończony)
Seminarium przedmiotowe [SEMPRZ], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi piątek (nieparzyste), 9:45 - 11:15
sala 1423
Kampus Wóycickiego Bud. 14 jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Katarzyna Knopp
Literatura:

Podstawowa:

Anastasi, A., Urbina, S. (1999). Testy psychologiczne. Warszawa: Pracownia testów Psychologicznych PTP.

Bedyńska, S., Capryańska, M. (2013). Statystyczny drogowskaz. Część 1 - Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego. Warszawa/l: Wydawnictwo Akademickie Sedno, SWPS.

Brzeziński, J. (2007). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN.

Dodatkowa:

uzależniona od wybranego tematu.

Zakres tematów:

Podczas zajęć studenci zapoznają się z zasadami postępowania badawczego oraz przygotowywania empirycznych tekstów naukowych.

Z każdym z omawianych podczas zajęć zagadnień, studenci zapoznają się w praktyce. W małych zespołach będą prowadzić badania dotyczące rozwoju poznawczego i społeczno-emocjonalnego dzieci lub młodzieży oraz wpływu oddziaływań wychowawczych na ów rozwój. Uczestnicy tematy badań otrzymają od osoby prowadzącej zajęcia lub wybiorą je sami. Na podstawie przeprowadzonych badań sporządzą pisemną pracę.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne: prezentacje multimedialne, metoda ćwiczeniowa, dyskusje, indywidualne konsultacje.

Oceniane będą:

- pisemna praca semestralna oparta na przeprowadzonych badaniach,

- przygotowanie do zajęć

- aktywność na zajęciach i zaangażowanie w badania.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa (dopuszczalne są 2 usprawiedliwione nieobecności w semestrze)

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia semestru letniego:

- obecność na zajęciach (nie więcej niż 2 usprawiedliwione nieobecności w semestrze) i przygotowanie do nich,

- aktywność na zajęciach,

- pozytywna ocena z terminowo oddanej, ukończonej pracy pracy pisemnej.

Kryteria oceny pracy pisemnej:

Oceniana będzie opanowanie standardów przygotowania tekstu naukowego, wartość merytoryczna pracy, dobór i wykorzystanie źródeł, poprawność przeprowadzenia badań, obliczeń i interpretacji wyników, zachowanie standardów etycznych podczas prowadzenia badań oraz sporządzania pracy pisemnej.

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)