Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia stresu 2 [WF-PS-N-PSTR2] Semestr letni 2019/20
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Psychologia stresu 2 [WF-PS-N-PSTR2]
Zajęcia: Semestr letni 2019/20 [2019/20_L] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 15:00 - 16:30
sala 1421
Kampus Wóycickiego Bud. 14 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 18
Limit miejsc: 18
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Monika Małkiewicz
Literatura:

Literatura do poszczególnych zagadnień, omawianych podczas ćwiczeń, zostanie podana podczas zajęć.

Literatura podstawowa:

Aldwin, C.M. (2007). Stress, Coping, and Development. An integrative perspective. New York-London: The Guilford Press.

Boenisch, E., Haney, C.M. (2002). Twój stres. Sens życia, równowaga i zdrowie. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Heszen, I. (2013). Psychologia stresu. Korzystne i niekorzystne skutki stresu życiowego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Sapolsky R. M. (2011). Dlaczego zebry nie mają wrzodów? Psychofizjologia stresu. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN.

Siek, S. (1999). Autopsychoterapia. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Terelak, J. F. (2001). Psychologia stresu. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Branta.

Terelak, J.F. (2005). Stres organizacyjny. Warszawa: Wydawnictwo: Wyższej Szkoły Menedżerskiej SIG.

Terelak, J.F. (2008). Człowiek i stres. Koncepcje – źródła – reakcje – radzenie sobie – modyfikatory. Bydgoszcz-Warszawa: Oficyna Wydawnicza Branta.

Zakres tematów:

Treści programowe:

1. Czy stres może być korzystny? Bezpośrednie i odległe korzyści płynące ze stresu.

2. Odporność na stres. Wsparcie społeczne jako sposób radzenia sobie ze stresem.

3. Socjokulturowe aspekty radzenia sobie ze stresem.

4. Psychofizjologia stresu.

5-7. Diagnoza bezpośrednich reakcji na stres. Pomiar wybranych fizjologicznych wskaźników reakcji stresowych.

8-9. Pomiar reakcji na stres i radzenia sobie ze stresem w psychologii pracy.

10-13. Trening antystresowy.

14. Trening relaksacyjny.

15. Kolokwium zaliczające semestr.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Wiedza:

- metoda dydaktyczna – prezentacja;

- weryfikacja – test wiedzy; ocena prezentacji studentów.

Umiejętności:

- metoda dydaktyczna - dyskusja, metody warsztatowe;

- weryfikacja - ocena prezentacji studentów;

Kompetencje:

- metoda dydaktyczna - klasyczna i sytuacyjna metoda problemowa.

- weryfikacja – aktywność w czasie zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia: kolokwium oraz praca zaliczeniowa; uwzględniony zostanie także udział w zajęciach i aktywność podczas nich.

Szczegółowe kryteria oceniania zostaną podane podczas pierwszych zajęć.

Kryteria oceny:

ocena bardzo dobra (5) - student bardzo dobrze orientuje się w psychologicznych teoriach dotyczących zjawiska stresu, bardzo dobrze analizuje konkretne zachowania w kontekście określonych teorii psychologicznych, bardzo dobrze dobiera i wykorzystuje narzędzia badawcze w badaniach z zakresu psychologii stresu;

ocena dobra (4) - student dobrze orientuje się w psychologicznych teoriach dotyczących zjawiska stresu, dobrze analizuje konkretne zachowania w kontekście określonych teorii psychologicznych, dobrze dobiera i wykorzystuje narzędzia badawcze w badaniach z zakresu psychologii stresu;

ocena dostateczna (3) - student słabo orientuje się w psychologicznych teoriach dotyczących zjawiska stresu, słabo analizuje konkretne zachowania w kontekście określonych teorii psychologicznych, słabo dobiera i wykorzystuje narzędzia badawcze w badaniach z zakresu psychologii stresu;

ocena niedostateczna (2) - student nie zna psychologicznych teorii dotyczących zjawiska stresu, nie potrafi analizować zachowań w kontekście określonych teorii psychologicznych, źle dobiera i źle wykorzystuje narzędzia badawcze w badaniach z zakresu psychologii stresu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)