Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia stresu 2 [WF-PS-N-PSTR2] Semestr letni 2019/20
Ćwiczenia, grupa nr 4

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Psychologia stresu 2 [WF-PS-N-PSTR2]
Zajęcia: Semestr letni 2019/20 [2019/20_L] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 16:45 - 18:15
sala 1422
Kampus Wóycickiego Bud. 14 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 14
Limit miejsc: 18
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Dominik Gołuch
Literatura:

Literatura do poszczególnych zagadnień, omawianych podczas ćwiczeń, zostanie podana podczas zajęć.

Literatura podstawowa:

- Bell P.A., Greene T. C., Fisher J. D., Baum A., (2004). Psychologia środowiskowa. Gdańsk: GWP.

- Czabała J. c. (2006). Czynniki leczące w psychoterapii. Warszawa: PWN.

- Czapiński J. (red.)(2005). Psychologia pozytywna. Warszawa: PWN.

- Heszen, I. (2013). Psychologia stresu. Warszawa: PWN.

- Krahe, B. (2006). Agresja. Gdańsk: GWP.

- Leka, S., Jain A. (2013). Zagrożenia psychospołeczne w środowisku pracy i ich wpływ na zdrowie. Warszawa: Stowarzyszenie Zdrowa Praca.

- McDermot I., Jago W. (2006). NLP Terapia krótkoterminowa. Gdańsk: GWP.

- Ogińska-Bulik, N. (2013). Potraumatyczny wzrost-zróżnicowanie ze względu na rodzaj doświadczonego zdarzenia. Acta Universitatis Lodziensis Folia Psychologica 17, 54-66.

- Ogińska-Bulik, N. Juczyński, Z. (2012) Konsekwencje doświadczanych negatywnych wydarzeń życiowych — objawy stresu pourazowego i potraumatyczny wzrost. Psychiatria 9 (1), 1–10.

- Sęk, H. (red.)(2010). Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobieganie. Warszawa: PWN.

- Sęk, H., Cieślak R., (red.) (2012) Wsparcie społeczne, stres i zdrowie. Warszawa: PWN.

- Sapolsky, R. M. (2012). Dlaczego zebry nie mają wrzodów? Psychofizjologia stresu. Warszawa: PWN.

- Terelak, J. F. (2001). Psychologia stresu. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Branta.

- Terelak, J.F. (2005). Stres organizacyjny. Warszawa: Wydawnictwo: Wyższej Szkoły Menedżerskiej SIG.

- Terelak, J.F. (2008). Człowiek i stres. Koncepcje – źródła – reakcje – radzenie sobie – modyfikatory. Bydgoszcz-Warszawa: Oficyna Wydawnicza Branta.

- Terelak, J.F. (2017). Stres życia. Perspektywa psychologiczna. Warszawa: wydawnictwo naukowe UKSW.

Zakres tematów:

Treści programowe:

- Dobre skutki złego stresu

- Stres traumatycznych, Zespół Ostrego Stresu

- Stres zawodowy, psychospołeczne czynniki ryzyka

- Wypalenie zawodowe

- Wsparcie społeczne, stres i zdrowie

- Radzenie sobie ze stresem w wybranych nurtach psychoterapeutycznych.

- Subiektywny Dobrostan Psychiczny a mechanizmy radzenia sobie

- Wystąpienia publiczne a stres

- Zachowania agresywne jako reakcja na stres

- Psychologia ekologiczna

- NLP Między faktem a mitem.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Wiedza:

- metoda dydaktyczna – prezentacja;

- weryfikacja – test wiedzy; ocena prezentacji studentów.

Umiejętności:

- metoda dydaktyczna - dyskusja, metody warsztatowe;

- weryfikacja - ocena prezentacji studentów;

Kompetencje:

- metoda dydaktyczna - klasyczna i sytuacyjna metoda problemowa.

- weryfikacja – aktywność w czasie zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Szczegółowe informacje dotyczące metod i kryteriów zaliczenia zostaną podane podczas zajęć.

Kryteria oceny:

ocena bardzo dobra (5) - student bardzo dobrze orientuje się w psychologicznych teoriach dotyczących zjawiska stresu, bardzo dobrze analizuje konkretne zachowania w kontekście określonych teorii psychologicznych, bardzo dobrze dobiera i wykorzystuje narzędzia badawcze w badaniach z zakresu psychologii stresu

ocena dobra (4) - student dobrze orientuje się w psychologicznych teoriach dotyczących zjawiska stresu, dobrze analizuje konkretne zachowania w kontekście określonych teorii psychologicznych, dobrze dobiera i wykorzystuje narzędzia badawcze w badaniach z zakresu psychologii stresu

ocena dostateczna (3) - student słabo orientuje się w psychologicznych teoriach dotyczących zjawiska stresu, słabo analizuje konkretne zachowania w kontekście określonych teorii psychologicznych, słabo dobiera i wykorzystuje narzędzia badawcze w badaniach z zakresu psychologii stresu

ocena niedostateczna (2) - student nie zna psychologicznych teorii dotyczących zjawiska stresu, nie potrafi analizować zachowań w kontekście określonych teorii psychologicznych, źle dobiera i źle wykorzystuje narzędzia badawcze w badaniach z zakresu psychologii stresu

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)