Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Inżynieria oprogramowania [WM-I-IO] Semestr zimowy 2019/20
Laboratorium, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Inżynieria oprogramowania [WM-I-IO]
Zajęcia: Semestr zimowy 2019/20 [2019/20_Z] (zakończony)
Laboratorium [LAB], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 11:30 - 13:00
sala 1241
Kampus Wóycickiego Bud. 12 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 16
Limit miejsc: 12
Prowadzący: Tomasz Eisenbardt
Literatura:

Roger S Pressman, Bruce R. Maxim, Software Engineering: A Practitioner's Approach, 8/e, McGraw-Hill, 2015.

Ian Sommerville, Software Engineering, 10/E, Pearson, 2016

S. Wrycza, B. Marcinkowski, K. Wyrzykowski, Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych, Helion Gliwice 2005.

D. Pilone, N. Pitman, UML 2.0 Almanach, Helion Gliwice 2012.

http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=In%C5%BCynieria_oprogramowania

K.Beck, A.Cynthia, Wydajne programowanie – Extreme Programming, Mikom, 2005.

A. Cockburn, Jak pisać efektywne przypadki użycia, WNT, Warszawa 2004.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

praca projektowa, ćwiczenie, pokaz, wykład

Metody i kryteria oceniania:

semestralny projekt zaliczeniowy

3 lub 4 kolokwia cząstkowe

Założenia do projektu zaliczeniowego:

1. Projekt powinien być oddany w wersji elektronicznej, jako jeden dokument tekstowy.

2. Dokument ma zawierać około 20-30 stron lub ekwiwalent takiej objętości (często pojedynczy diagram będzie zawarty np. na 4 stronach A4).

3. Dokument ma zawierać stronę tytułową (tytuł projektu, autorzy) i jedną do dwóch stron wstępu, który ma na celu krótko scharakteryzować projekt i wskazać celowość jego wykonania, a następnie specyfikację wymagań (2 strony lub więcej).

4. Diagramów powinno być nie mniej niż 5. Obowiązkowe są diagramy: przypadków użycia i diagram klas. Pozostałe diagramy powinny być sensownie wybrane z puli kilkunastu diagramów UML, dodatkowo może to być też diagram hierarchii funkcji i diagram encji.

5. Zalecane jest użycie jednego z narzędzi CASE.

6. Projekty powinny być zarchiwizowane przed pokazem na platformie Moodle.

7. Obrona projektu polegać będzie na jego zaprezentowaniu przed grupą. Projekt można zaprezentować używając własnego laptopa i narzędzia CASE. Chcąc skorzystać z komputera na sali należy wygenerować pliki tekstowe i przesłać je na platformę Moodle przed prezentacją.

8. Ocena dostateczna wynika ze spełnienia podanych wymogów projektowych. Ocena wyższa wynika ze wskazania zastosowania w projekcie przynajmniej jednego ze wzorców projektowych oraz z jakości dyskusji po zaprezentowaniu projektu.

Uwagi:

T. Eisenbardt (grupa A)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)