Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do historii sztuki. Architektura [WNHS-ODKS-WdHSA] Semestr zimowy 2021/22
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Wstęp do historii sztuki. Architektura [WNHS-ODKS-WdHSA]
Zajęcia: Semestr zimowy 2021/22 [2021/22_Z] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 8:00 - 9:30
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 31
Limit miejsc: 50
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Marta Wiraszka
Literatura:

Literatura podstawowa: (1. N. Pevsner, J. Fleming, H. Honour, Encyklopedia architektury, Warszawa 1992; 2. Słownik terminologiczny sztuk pięknych, wyd. V, Warszawa 2011; 3. Z. Mączeński, Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 1956.)

Literatura uzupełniająca podawana jest w semestrze letnim i zawiera przykładowe opisy obiektów architektonicznych.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Podstawowym kryterium oceny jest zaliczenie na ocenę w formie pisemnego testu obejmujące wiedzę z wykładu. Jeżeli nie będzie możliwości przeprowadzenia zaliczenia stacjonarnie, wówczas kolokwium będzie miało formę ustną - on-line (aplikacja Microsoft Teams).

Student otrzymuje ocenę wg przyjętej skali, uzyskując odpowiednią liczbę punktów :

bardzo dobrą - powyżej 90-100%

dobrą plus - powyżej 80-90%

dobrą - powyżej 70-80%

dostateczną plus - powyżej 60-70%

dostateczną - 60-50%

niedostateczną - poniżej 50%

Weryfikacja efektów kształcenia odbywa się na podstawie:

Ocena bardzo dobra:

1. potrafi w 90-100% rozpoznać i opisać elementy konstrukcji i detalu architektonicznego, używając poprawnie terminologii

2. rozumie przydatność i funkcję poszczególnych elementów architektonicznych

3. potrafi przedstawić genezę i ewolucję elementu architektonicznego w poszczególnych okresach historycznych

Ocena dobra:

1. potrafi w 70-80% rozpoznać i opisać elementy konstrukcji i detalu architektonicznego, używając poprawnie terminologii

2. rozumie przydatność i funkcję poszczególnych elementów architektonicznych

Ocena dostateczna:

1. potrafi jedynie w 50-60% rozpoznać i opisać elementy konstrukcji i detalu architektonicznego

Ocena niedostateczna:

1. rozpoznaje 40-50% terminów architektonicznych

Metody i kryteria oceniania:

Jw.

Uwagi:

kod do zespołu na MS Teams: v4v04z5

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)