Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych [WK-S-PP1-W] Semestr zimowy 2021/22
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych [WK-S-PP1-W]
Zajęcia: Semestr zimowy 2021/22 [2021/22_Z] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30
sala 328
Kampus Dewajtis Łącznik jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 10
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Prowadzący: Katarzyna Majchrzak
Literatura:

Literatura:

1. Krzysztof W. Baran (red.), Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2017 r.

2. L. Florek, Prawo pracy, Warszawa 2019 r.

3. J. Stelina (red.), Prawo pracy, Warszawa 2018 r.

4. K. Baran, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2018 r.

5. W. Muszalski (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2017 r.

6. Inne komentarze i podręczniki.

Zakres tematów:

1. Pojęcie, przedmiot i właściwości prawa pracy.

2. Źródła prawa pracy.

3. Podstawowe zasady prawa pracy.

4. Stosunek pracy (pojęcie, charakter prawny, rodzaje, strony).

5. Powstanie i zmiana stosunku pracy (umowa o pracę, telepraca, powołanie, wybór, mianowanie).

6. Rodzaje umów o pracę.

7. Sposoby rozwiązania stosunku pracy i jego wygaśnięcie (porozumienie stron, oświadczenie, odwołanie, wygaśnięcie mandatu).

8. Rozwiązanie umowy o pracę z/bez wypowiedzenia. Roszczenia stron w razie wadliwego rozwiązania stosunku pracy.

9. Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników.

10. Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika. Odpowiedzialność porządkowa i materialna pracowników. Świadectwo pracy.

11. Zakaz konkurencji. Mobbing.

12. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia pieniężne wynikające ze stosunku pracy (nagrody, premia regulaminowa, odprawa rentowa lub emerytalna).

13. Czas pracy (norma i wymiar czasu pracy).

14. Systemy czasu pracy (równoważny, przedłużony, zadaniowy, skróconego czasu pracy, skróconego tygodnia pracy, pracy weekendowej).

15. Praca w godzinach nadliczbowych, praca w porze nocnej oraz praca w dni wolne i święta.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Wykład konserwatoryjny, prezentacje multimedialne.

Metody i kryteria oceniania:

Opanowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie zagadnień omawianych na zajęciach.

Egzamin w formie ustnej.

Uwagi:

4

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)