Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych [WK-S-PP1-W] Semestr zimowy 2021/22
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych [WK-S-PP1-W]
Zajęcia: Semestr zimowy 2021/22 [2021/22_Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 18:30 - 19:15
sala 328
Kampus Dewajtis Łącznik jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 10
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Katarzyna Majchrzak
Literatura:

Literatura:

1. Krzysztof W. Baran (red.), Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2017 r.

2. L. Florek, Prawo pracy, Warszawa 2019 r.

3. J. Stelina (red.), Prawo pracy, Warszawa 2018 r.

4. K. Baran, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2018 r.

5. W. Muszalski (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2017 r.

6. Inne komentarze i podręczniki.

Zakres tematów:

1. Źródła prawa pracy - kazusy.

2. Przestrzeganie zasad prawa pracy (orzecznictwo).

3. Treść umowy o pracę - wzory.

4. Sporządzanie umów o pracę.

5. Stosunek pracy - kazusy.

6. Pisma procesowe w sprawach ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych (wzory pozwu).

7. Wypowiedzenie czy porozumienie stron - aspekty praktyczne.

8. Roszczenia związane z wadliwym rozwiązaniem stosunku pracy. Wzór odwołania do sądu pracy od wypowiedzenia umowy o pracę.

9. Mobbing w świetle orzecznictwa.

10. Prawidłowo przygotowane świadectwo pracy. Wzór pisma o sprostowanie świadectwa pracy.

11. Wynagrodzenie za pracę (premie regulaminowe) - praktyczne aspekty.

12. Zakaz konkurencji w świetle orzecznictwa.

13. Okresy rozliczeniowe czasu pracy w praktyce.

14. Systemy czasu pracy - kazusy.

15. Praca w godzinach nadliczbowych - orzecznictwo.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Wykład konserwatoryjny, dyskusja oraz analiza orzecznictwa.

Efekty wiedzy:

metoda dydaktyczna - wykład konserwatoryjny, dyskusja, analiza orzecznictwa

weryfikacja - test, kolokwium w formie ustnej

Efekty umiejętności:

metoda dydaktyczna - dyskusja, analiza treści tekstu

weryfikacja - indywidualna ocena przygotowania i aktywności podczas zajęć

Efekty kompetencji:

metoda dydaktyczna - dyskusja, analiza orzecznictwa

weryfikacja - indywidualna ocena przygotowania i aktywności podczas zajęć

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia - umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce, udział w zajęciach (frekwencja), aktywność, przygotowanie do zajęć

Zaliczenie na ocenę: kolokwium (test+ ustna odpowiedź/rozwiązanie kazusu)

Udział w ćwiczeniach - 1 ECTS

Przygotowanie do zajęć oraz do zaliczenia ćwiczeń - 1 ECTS

RAZEM - 2 ECTS

Uwagi:

4

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)