Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie [WH-FPZ-II-2-SeMag] Semestr letni 2021/22
Seminarium magisterskie, grupa nr 3

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium magisterskie [WH-FPZ-II-2-SeMag]
Zajęcia: Semestr letni 2021/22 [2021/22_L] (zakończony)
Seminarium magisterskie [SEM_MGR], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co druga sobota (nieparzyste), 17:00 - 18:30
sala 406
Kampus Dewajtis Nowy Gmach jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 13
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Paweł Stangret
Literatura:

1.Umberto Eco, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007.

2. Jolanta Maćkiewicz, Jak pisać teksty naukowe?, Gdańsk 2001.

3. Elżbieta Wierzbicka, Adam Wolański, Dorota Zdunkiewicz-Jedynak. Podstawy stylistyki i retoryki Warszawa 2008.

4. Literatura związana z problematyką poszczególnych seminariów - ustalana i podawana przez prowadzącego zajęcia.

Zakres tematów:

Wyszukiwanie informacji naukowej.

opracowywania informacji naukowej i korzystania z niej.

Zasady stawiania problemu badawczego w wybranej dziedzinie wiedzy (literaturoznawstwo, językoznawstwo, edytorstwo, wiedza o teatrze lub filmoznawstwo).

Określanie celów i metod podejmowanych badań w zakresie wybranej specjalizacji (takich jak m.in. literaturoznawstwo, językoznawstwo, edytorstwo, wiedza o teatrze lub filmoznawstwo) .

Zasady opracowywania i wykorzystywania źródeł z wielu dyscyplin z zakresu szeroko rozumianej humanistyki. Zasady przedstawiania stanu badań humanistycznych.

Kompozycja pracy naukowej.

Problemy spójności tekstu.

Sposoby sporządzania przypisów w pracach różnych dyscyplin polonistycznych.

Etyka naukowa - podstawowe problemy, takie jak m.in. zagadnienie własności naukowej - definicje i sposoby rozumienia. Zagadnienie plagiatu.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metodami dydaktycznymi będzie wykład, konsultacja, analiza fragmentów pracy magisterskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena dotyczy przedłożonych rozdziałów pracy magisterskiej.

Kryteria oceny:

1. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który zrealizował w pełni zakładane efekty kształcenia.

2. Jeśli student nie w pełni nabył umiejętność zdobywania informacji naukowych i nie w pełni zna metody i narzędzia interpretacyjne, otrzymuje ocenę dobrą.

3. Ocenę dostateczną otrzymuje student, który opanował jedynie podstawowe narzędzia analizy utworu, i zdobywa informacje z pomocą promotora.

4. Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który nie ma świadomości swoich braków i konieczności doskonalenia. Nie zna metod analizy i nie umie ich stosować.

Uwagi:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)