Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Semantyka i weryfikacja programów [WM-I-SWP] Semestr zimowy 2022/23
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Semantyka i weryfikacja programów [WM-I-SWP]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022/23_Z] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy piątek, 13:15 - 14:45
sala 1555
Kampus Wóycickiego Bud. 15 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 14
Limit miejsc: 18
Prowadzący: William Steingartner
Strona domowa grupy: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=14642
Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne dla wszystkich efektów kształcenia: metoda ćwiczeniowa.

Sposoby weryfikacji: efekty U2, U3, U4 - kolokwium, prace domowe, egzamin pisemny, egzamin ustny, U1, U4 - udział w dyskusji , prace domowe

Metody i kryteria oceniania:

Pracę domową należy oddać po wybranych i ogłoszonych zajęciach laboratoryjnych. Prace należy oddawać wyłącznie za pośrednictwem systemu moodle. Brak 33% prac domowych oznacza niezaliczenie kursu.

W ciągu semestru odbędą się dwa kolokwia. Za każde kolokwium można uzyskać maksymalnie 50 punktów. Obecność na obu kolokwium jest obowiązkowa. Ocena końcowa jest sumą punktów z każdego kolokwium.

Skala ocen:

2: 0-55

3: 56-64

3,5: 65-73

4: 74-82

4,5: 83-91

5: 92-100

Nieobecność na kolokwium uprawnia studenta do udziału w kolokwium uzupełniającym. Przypadki dłuższej choroby rozpatrywane będą indywidualnie.

Uwagi:

1 rok II st.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)