Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do historii sztuki. Plastyka [WNHS-HS-WdHSP] Semestr zimowy 2022/23
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Wstęp do historii sztuki. Plastyka [WNHS-HS-WdHSP]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022/23_Z] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 13:15 - 14:45
sala 103
Kampus Wóycickiego Bud. 23 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 51
Limit miejsc: 50
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Agnieszka Skrodzka
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Czyż A. S., Gutowski B., Podręcznik do inwentaryzacji polskich cmentarzy i nagrobków poza granicami kraju, Warszawa 2020; Gutkowska-Rychlewska M., Historia ubiorów, Wrocław 1968; Owen J., Ornament. Przykłady rozmaitych stylów w sztuce zdobniczej i architekturze, tłum. Sadowski R., Kolczyńska J., Warszawa 2008; Sieradzka A., Tysiąc lat ubiorów w Polsce, Warszawa 2003; Słownik terminologiczny sztuk pięknych. Wydanie nowe, wyd. PWN, Warszawa 1996.

Literatura uzupełniająca:

The Dictionary of Art, ed. J. Turner, New York 1996.

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne.

Sztuki plastyczne - cz. 1.

2. sztuki plastyczne - cz. 2.

3. Barwa i perspektywa

4. Wyposażenie kościołów cz. 1

5. Wyposażenie kościołów cz. 2

6. ornamenta Ecclesiae

7. sztuka sepulkralna cz. 1

8. sztuka sepulkralna cz. 2

9. Kostiumologia

10. Kostiumologia cz. 2.

11. Ornamenty

12. Ornamenty cz. 2.

13. cech

14. miniatorstwo i iluminatorstwo, grafika.

15. Zaliczenie

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metodą dydaktyczną jest wykład - prowadzący zajęcia każdorazowo przedstawia zakres pojęć i terminów z zakresu sztuk plastycznych ilustrowany prezentacją multimedialną. Wykład kończy się kolokwium z którego ocena jest oceną końcową.

Zaliczenie na ocenę, w formie ustnej. Student musi zidentyfikować i wyjaśnić terminologię odnoszącą się do trzech pojęć. Pytania mogą dotyczyć zabytków malarskich, rzeźbiarskich, a także ornamentów zdobniczych i elementów historycznego ubioru.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą student identyfikuje i omawia trzy pojęcia.

na ocenę dobrą student identyfikuje i omawia dwa pojęcia.

Na ocenę dostateczną student identyfikuje i omawia jedno pojęcie.

Uwagi:

Wykład wspólny dla ODKiŚ i HS.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)