Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie 2 [WF-PS-N-SEM2] Semestr letni 2022/23
Seminarium magisterskie, grupa nr 8

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium magisterskie 2 [WF-PS-N-SEM2]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23_L] (zakończony)
Seminarium magisterskie [SEM_MGR], grupa nr 8 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 9:45 - 11:15
sala 1402
Kampus Wóycickiego Bud. 14 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 3
Limit miejsc: 11
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Włodzimierz Strus
Literatura:

Brzeziński, J. (2007). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN.

Gasiul, H. (2020). Psychologia osobowości. Nurty teorie koncepcje. Warszawa: Diffin. Wydanie 3.

McCrae, R., Costa, P. (2005). Osobowość dorosłego człowieka. Kraków: Wyd. WAM.

Oleś, P. K. (2003). Wprowadzenie do psychologii osobowości. Warszawa: WN Scholar.

Pervin, L.A., Cervone, D. (2011). Osobowość. Teoria i badania. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Shaughnessy, J.J., Zechmeister, E.B., Zechmeister, J.S. (2002). Metody badawcze w psychologii. Gdańsk: GWP.

Skimina, E., Harasimczuk, J., Cieciuch, J. (2022). Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA 7. Wydawnictwo Liberi Libri.

Strus, W. Cieciuch, J. (2014). Poza wielką piątkę - przegląd nowych modeli struktury osobowości. Polskie Forum Psychologiczne, 19(1), 17-49.

Zakres tematów:

Seminarium rozpoczyna seria spotkań tematycznych poświęconych modelom strukturalnym osobowości. Szczegółowo omawiane są zarówno Pięcioczynnikowy Model Osobowości Costy i McCrae, jak też modele konkurencyjne względem niego oraz najnowsze modele czynnikowe. Zaproponowany kontekst teoretyczny jest punktem wyjścia dla wyboru tematyki prac magisterskich. Tematyka ta dotyczy osobowościowych uwarunkowań różnych zjawisk psychologicznych, osobowościowej specyfiki osób pełniących różne role czy funkcje społeczne oraz relacji pomiędzy osobowością, emocjonalnością, motywacją i zachowaniem. Ostateczna postać tematów prac magisterskich zależna jest również od zainteresowań naukowych studentów.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne - ćwiczenia, dyskusja, prezentacje referatów dotyczących kolejnych etapów realizacji prac magisterskich, konsultacje indywidualne

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny jest obecność, aktywne uczestnictwo w zajęciach i spełnienie określonych dla danego semestru wymagań:

Semestr 1: prezentacja referatu przedstawiającego zarys problematyki pracy magisterskiej

Semestr 2: oddanie konspektu obejmującego sformułowany temat pracy magisterskiej oraz opracowaną część teoretyczną i metodologiczną

Semestr 3: prezentacja wyników badań empirycznych

Semestr 4: złożenie gotowej pracy magisterskiej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)