Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr hab.

Włodzimierz Strus

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Adiunkt habilitowany w jednostce Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Pełnomocnik Dziekana WFCh ds. jednolitych studiów magisterskich niestacjonarnych z psychologii, Kierownik Katedry psychologii osobowości oraz Prodziekan ds. studenckich kierunku psychologii Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej w jednostce Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Terminy konsultacji dla studentów

Dyżury:

(po uprzednim umówieniu mailowym: w.strus@uksw.edu.pl)

- poniedziałki 13.30-14.30, pokój 210 (bud. 23)

- środy 12.00-13.00, pokój 1401 (bud. 14)

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4b409371313e4a5883c32854c5908c7e%40thread.tacv2/conversations?groupId=a6a84f99-28bd-4770-83cb-b0bf15c191a2&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Zainteresowania

Psychologia osobowości, w szczególności modele struktury osobowości.

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty

Imiona
Włodzimierz Andrzej
Nazwisko
Strus
Stopnie i tytuły
dr hab.
plan zajęć
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)