Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teologia praktyczna małżeństwa i rodziny [WSR-NR-D-TPR1] Semestr zimowy 2022/23
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Teologia praktyczna małżeństwa i rodziny [WSR-NR-D-TPR1]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022/23_Z] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 10
Limit miejsc: 60
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Prowadzący: Mieczysław Ozorowski
Literatura:

R. Bieleń, Duszpasterstwo rodzin we współczesnej Polsce, Lublin 2001;

B. Mierzwiński, Elementy teologii praktycznej małżeństwa i rodziny, w: K. Majdański (red.), Teologia małżeństwa i rodziny, Warszawa 1980, s. 157-253; A. Szafrański, Małżeństwo i rodzina w świetle nauki Kościoła i współczesnej teologii, Lublin 1985;

Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin, Warszawa 2003.

Mierzwiński B., Wilk J., Bieleń R., Duszpasterstwo Rodzin, w: Kamiński R. (red.), Teologia pastoralna, t. 2, Lublin 2002, s. 403-442.

Buxakowski J., Wprowadzenie do teologii duszpasterstwa rodzin, Pelplin 1999.

Paszkowski S. Zarys Teologii Praktycznej Małżeństwa i rodziny, Skrypt dla studentów, Wrocław 2018.

Zakres tematów:

Treści programowe:

1.Antropologia teologiczna małżeństwa- zarys

2.Koncepcja teologii praktycznej małżeństwa i rodziny.

3.Tożsamość i zadania rodziny.

4. Rodzina jako przedmiot i podmiot Teologii praktycznej małżeństwa i rodziny

5. Pastoralna analiza współczesnej sytuacji rodziny polskiej

6.Duszpasterstwo Rodzin - pojęcie i rozwój

7. Przygotowanie do małżeństwa i rodziny

8. Pastoralne aspekty sakramentu małżeństwa

9. Zadania Duszpasterstwa Rodzin

10. Struktury Duszpasterstwa Rodzin

11. Poradnictwo Rodzinne

12. Formacja pracowników Duszpasterstwa Rodzin

13. Apostolat rodziny.

14. Zrzeszenia rodzin katolickich

15. Postulaty rozwoju Duszpasterstwa Rodzin

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Zastosowane metody dydaktyczne:

- wykład informacyjny i konwersatoryjny, prezentacja multimedialna, indywidualna lektura literatury przedmiotu

- pytania i dyskusja ze studentami na temat konkretnych przypadków pomocy małżeństwom i rodzicom.

- prezentacja, wcześniej przygotowanych opracowań studentów na wybrany temat.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

Wiedza (EK 1-2):

Ocena 2 (ndst) – student nie potrafi przedstawić wiedzy na temat teologii praktycznej małżeństwa i rodziny oraz duszpasterstwa rodzin, nie ma wiedzy na temat teologicznych i społecznych koncepcji człowieka stanowiących teoretyczne podstawy do rozumienia zadań rodziny, wychowania i apostolatu rodziny.

Ocena 3 (dst) – student w ograniczonym stopniu przedstawia wiedzę na temat teologii praktycznej małżeństwa i rodziny oraz duszpasterstwa rodzin, nie w pełni wyjaśnia teologiczne i społeczne koncepcje człowieka stanowiące teoretyczne podstawy do rozumienia zadań rodziny, wychowania i apostolatu rodziny.

Ocena 4 (db) – student poprawnie przedstawia wiedzę na temat teologii praktycznej małżeństwa i rodziny oraz duszpasterstwa rodzin, potrafi ogólnie wyjaśnić teologiczne i społeczne koncepcje człowieka stanowiące teoretyczne podstawy do rozumienia zadań rodziny, wychowania i apostolatu rodziny (min. 50%).

Ocena 5 (bdb) – student dokładnie przedstawia wiedzę na temat teologii praktycznej małżeństwa i rodziny oraz duszpasterstwa rodzin, potrafi szczegółowo wyjaśnić teologiczne i społeczne koncepcje człowieka stanowiące teoretyczne podstawy do rozumienia zadań rodziny, wychowania i apostolatu rodziny (min. 80%).

Umiejętności (EK 3):

Ocena 2 (ndst) – student nie potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teologii pastoralnej w celu diagnozowania i prognozowania oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych obszarów działalności na rzecz małżeństwa i rodziny;

Ocena 3 (dst) – student w ograniczonym stopniu posługuje się podstawowymi ujęciami teologii pastoralnej w celu diagnozowania i prognozowania oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych obszarów działalności na rzecz małżeństwa i rodziny;

Ocena 4 (db) – student poprawnie posługuje się podstawowymi ujęciami teologii pastoralnej w celu diagnozowania i prognozowania oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych obszarów działalności na rzecz małżeństwa i rodziny;

Ocena 5 (bdb) – student w pełni potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teologii pastoralnej w celu diagnozowania i prognozowania oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych obszarów działalności na rzecz małżeństwa i rodziny;

Kompetencje społeczne (EK 4)

Ocena 2 (ndst) – student nie docenia znaczenia teologii praktycznej małżeństwa i rodziny dla tworzenia i rozwoju funkcjonalnej rodziny i nie odnosi zdobytej wiedzy do projektowania zadań osobistych i zawodowych;

Ocena 3 (dst) – student w ograniczonym stopniu docenia znaczenie teologii praktycznej małżeństwa i rodziny dla tworzenia i rozwoju funkcjonalnej rodziny i w niepełnym zakresie odnosi zdobytą wiedzę do projektowania zadań osobistych i zawodowych;

Ocena 4 (db) – student docenia znaczenie teologii praktycznej małżeństwa i rodziny dla tworzenia i rozwoju funkcjonalnej rodziny i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania zadań osobistych i zawodowych;

Ocena 5 (bdb) – student w pełni docenia znaczenie teologii praktycznej małżeństwa i rodziny dla tworzenia i rozwoju funkcjonalnej rodziny i w pełni odnosi zdobytą wiedzę do projektowania zadań osobistych i zawodowych;

Do zaliczenia wykładu wymagane jest:

1. obecność i aktywny udział w zajęciach - dopuszczalne są 3 nieusprawiedliwione nieobecności; każda kolejna nieobecność skutkuje obniżeniem oceny końcowej o pół stopnia;

2. prezentacja pracy semestralnej;

3. zaliczenie pisemne treści programowych.

Metody realizacji i weryfikacji:

Efekty wiedzy (EK 1-2):

Realizacja: metody dydaktyczne – wykład informacyjny i konwersatoryjny, prezentacja multimedialna, indywidualna lektura literatury przedmiotu

weryfikacja: zaliczenie pisemne treści programowych, praca semestralna, przygotowanie do kolejnych wykładów oraz aktywny w nich udział

Efekty umiejętności (EK 3):

Realizacja: metody dydaktyczne – wykład konwersatoryjny, lektura literatury przedmiotu

weryfikacja - praca semestralna, obserwacja aktywności studentów

Efekty kompetencji społecznych (EK 4):

Realizacja: metody dydaktyczne – dyskusja, lektura literatury przedmiotu

weryfikacja – obserwacja pracy i aktywności studentów podczas zajęć, bieżąca informacja zwrotna

Tematy do opracowania przez studentów:

1. Struktura i funkcje Duszpasterstwa Rodzin – ogólnokościelne

2. Struktura i funkcje Duszpasterstwa Rodzin – krajowe i diecezjalne

3. Troska o ludzkie życie u jego początku– ruchy pro life

4. Troska o życie człowieka starego i chorego

5. Przygotowanie do życia małżeńskiego i rodzinnego

6. Katecheza małżonków i rodziców

7. Ruch Światło-Życie, Domowy Kościół

8. Equipes Notre-Dame

9. Wspólnota Chemein Neuf

10. Droga Neokatechumenalna

11. Stowarzyszenia Rodzin

12. Ruch Focolari

13. Ruch Szensztacki

14. Przymierze Rodzin

15. Ruch Rodzin Nazaretańskich

16. Spotkania Małżeńskie

17. Wspólnota Emmanuel

18. Wspólnota trudnych Małżeństw SYCHAR

19. Kierownictwo duchowe małżonków

20. Poradnie rodzinne

21. Katecheza rodzinna

22. Duszpasterstwo osób żyjących w związkach niesakramentalnych

23. Duszpasterstwo rodzin na emigracji

24. Pomoc rodzinom dysfunkcyjnym (uzależnienia , przemoc)

Uwagi:

I rok - II stopień - studia stacjonarne - Nauki o rodzinie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)