Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
ks. prof. dr hab.

Mieczysław Ozorowski

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Profesor w jednostce Wydział Studiów Nad Rodziną
Dziekan Wydziału Studiów nad Rodziną w jednostce Wydział Studiów Nad Rodziną

Terminy konsultacji dla studentów

Dyżur dla studentów studiów stacjonarnych odbywa się w formie stacjonarnej we wtorki godzinach 11.30-13.00, bud.23 pokój 215 bądź poprzez aplikację MsTeams.
Dyżur dla studentów studiów niestacjonarnych odbywa się w formie zdalnej na Ms Teams w sobotę godz. 8.00-8.45;
Link:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aXinxGUtDI-cJCKonOHSBM4Q-
BTdB WIBUSxz57opEvQ1%40thread.tacv2/conversations?groupId=ef5de207-
ea52-4e63-8dac-681e50f041db&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-
c7281035b9b3
m.ozorowski@uksw.edu.pl (tel. 602656751)

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty

Imiona
Mieczysław
Nazwisko
Ozorowski
Stopnie i tytuły
ks. prof. dr hab.
Wóycickiego 1/3 23, 01-938 Warszawa (Bielany), Polska, pokój 215

Przejdź do planu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)