Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Poetyka cz. II [WH-FP-I-2-Poetyka-Z] Semestr zimowy 2022/23
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Poetyka cz. II [WH-FP-I-2-Poetyka-Z]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022/23_Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
jednokrotnie, środa (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 11:30 - 13:00
sala 327
Kampus Dewajtis Łącznik jaki jest adres?
jednokrotnie, czwartek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 11:30 - 13:00
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
każdy piątek, 11:30 - 13:00
sala 327
Kampus Dewajtis Łącznik jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 22
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Beata Garlej, Wiesława Tomaszewska
Literatura:

Zob. zakładka "Literatura", w: Informacje wspólne dla wszystkich grup.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Efekty kształcenia w obszarze wiedzy są osiągane takimi metodami, jak metoda podająca (elementy wykładu konwersatoryjnego) oraz poszukująca (klasyczna problemowa, ale i giełda pomysłów), a weryfikowane w trakcie oceniania ciągłego (aktywność), przede wszystkim jednak przez ocenę kolokwium (sprawdzianu semestralnego z zakresu kompozycji dzieła literackiego).

Efekt kształcenia w obszarze umiejętności osiągany jest metodami ćwiczeniowo-praktycznymi (analiza wybranego zagadnienia, praca ze źródłem - utworem literackim epickim), a weryfikowany przez ocenę konspektu pracy pisemnej całorocznej (z zakresu analizy i interpretacji utworu epickiego w pryzmacie wybranej kategorii poetologicznej).

Efekt kształcenia w obszarze kompetencji społecznych osiągany jest w drodze dyskusji, a weryfikowany przez ocenę udziału w tejże.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia semestru zimowego jest:

1. uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu semestralnego sprawdzającego wiedzę z zakresu LEKTUR OBOWIĄZKOWYCH (kompozycja dzieła literackiego),

2. przedłożenie i akceptacja konspektu pracy całorocznej -[tu wpis zal/nzal](analiza i interpretacja opowiadania - zob. poz. nr 3 UTWORY LITERACKIE),

3. obecność na zajęciach - dopuszcza się 2 nieobecności [tzw. limit]; każdą kolejną ponadlimitową należy uregulować na dyżurze - rozmowa dot. tekstu, który pojawił się na zajęciach, jakie ustanowiły przekroczenie limitu nieobecności.

Element czwarty - aktywność - rzutuje również na ocenę (student nieaktywny nie może otrzymać oceny "bdb"). W wypadku aktywności intensywnej (odnotowana w trakcie większości zajęć w ciągu semestru) prowadząca dopuszcza możliwość podwyższenia oceny końcowej o stopień, zaś w wypadku aktywności o niewielkim natężeniu, lecz mającej miejsce - zawyżenia stopnia o połówkę.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)