Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
s. prof. ucz. dr hab

Wiesława Tomaszewska

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Profesor Uczelni w jednostce Wydział Nauk Humanistycznych
Kierownik Katedry Teorii Literatury w Instytucie Literaturoznawstwa w jednostce Wydział Nauk Humanistycznych

Terminy konsultacji dla studentów

W semestrze zimowym 2023/2024: wtorek, od 15.00, s. 422.

Na konsultacje stacjonarne proszę zgłaszać się mailowo do poniedziałku godz. 12,00, a w dzień wtorkowej konsultacji - osobiście - w godzinach 15,00-15,30.

Konsultacje również można odbyć online po uprzednim zgłoszeniu mailowym i uzgodnieniu terminu. Konsultacje online odbywają się pod linkiem: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aea4bbd20058349bfb8db8f0622c63fa6%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=d74bdae7-707e-4a97-bc05-1afd5d60eca8&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Zainteresowania

Polska proza artystyczna 2. połowy XX i XXI wieku. — Powojenna krytyka literacka (przykład Andrzeja Kijowskiego, problemy teoretycznoliterackie w dyskursie krytycznoliterackim). — Literatura i kultura Kresów Rzeczpospolitej (m.in. twórczość Włodzimierza Odojewskiego). — Kultura literacka kresowych żeńskich zgromadzeń zakonnych (od 2. połowy wieku XIX). — Twórczość literacka Marii Gertrudy Skórzewskiej, niepokalanki z Jazłowca (2. połowa XIX wieku i początek XX wieku). — Aspekt religijny i metafizyczny w literaturze, w poszczególnych dziełach literackich. — Związki filozofii i literatury (filozoficzny aspekt w dziele literackim). — Zagadnienia genologii, tematologii, poetyki tekstów prozatorskich, literackich i nieliterackich. — Dokumentacja wybranych problemów życia literackiego 2. połowy XIX i XX wieku.

Koordynowane przedmioty

2019/20_Z - Teoria literatury WH-FP-I-3-TeorLit-Z
2019/20_L - Teoria literatury WH-FP-I-3-TeorLit-L
2019/20_L - Teoria literatury WH-FP-I-3-TeorLit-W
2020/21_Z - Teoria literatury WH-FP-I-3-TeorLit-Z
2020/21_L - Teoria literatury WH-FP-I-3-TeorLit-L
2020/21_L - Teoria literatury WH-FP-I-3-TeorLit-W
2021/22_Z - Poetyka cz. I WH-FP-I-1-Poetyka-Z
2021/22_Z - Teoria literatury WH-FP-I-3-TeorLit-Z
2021/22_L - Teoria literatury WH-FP-I-3-TeorLit-L
2021/22_L - Teoria literatury WH-FP-I-3-TeorLit-W
2022/23_Z - Teoria literatury WH-FP-I-3-TeorLit-Z
2022/23_L - Poetyka WH-FP-I-1-Poetyka-L
2022/23_L - Poetyka WH-FP-I-2-Poetyka-L
2022/23_L - Teoria literatury WH-FP-I-3-TeorLit-L
2022/23_L - Teoria literatury WH-FP-I-3-TeorLit-W
2023/24_Z - Nauki pomocnicze WH-FP-I-1-Nauk.pom-Z
2023/24_Z - Poetyka cz.1 WH-FPZ-I-1-Poetyka1
2023/24_Z - Teoria literatury WH-FP-I-3-TeorLit-Z
2023/24_L - Poetyka cz.1 WH-FPZ-I-1-Poet1
2023/24_L - Teoria literatury WH-FP-I-3-TeorLit-L
2023/24_L - Teoria literatury WH-FP-I-3-TeorLit-W

Prowadzone przedmioty

2019/20_Z - Teoria literatury WH-FP-I-3-TeorLit-Z
2019/20_L - Teoria literatury WH-FP-I-3-TeorLit-L
2019/20_L - Teoria literatury WH-FP-I-3-TeorLit-W
2020/21_Z - Teoria literatury WH-FP-I-3-TeorLit-Z
2020/21_L - Teoria literatury WH-FP-I-3-TeorLit-L
2020/21_L - Teoria literatury WH-FP-I-3-TeorLit-W
2021/22_Z - Poetyka cz. I WH-FP-I-1-Poetyka-Z
2021/22_Z - Teoria literatury WH-FP-I-3-TeorLit-Z
2021/22_L - Poetyka WH-FP-I-1-Poetyka-L
2021/22_L - Teoria literatury WH-FP-I-3-TeorLit-L
2021/22_L - Teoria literatury WH-FP-I-3-TeorLit-W
2022/23_Z - Poetyka cz. I WH-FP-I-1-Poetyka-Z
2022/23_Z - Poetyka cz. II WH-FP-I-2-Poetyka-Z
2022/23_Z - Teoria literatury WH-FP-I-3-TeorLit-Z
2022/23_L - Poetyka WH-FP-I-1-Poetyka-L
2022/23_L - Poetyka WH-FP-I-2-Poetyka-L
2022/23_L - Teoria literatury WH-FP-I-3-TeorLit-L
2022/23_L - Teoria literatury WH-FP-I-3-TeorLit-W
2023/24_Z - Nauki pomocnicze WH-FP-I-1-Nauk.pom-Z
2023/24_Z - Poetyka cz.1 WH-FPZ-I-1-Poetyka1
2023/24_Z - Teoria literatury WH-FP-I-3-TeorLit-Z
2023/24_L - Poetyka cz.1 WH-FPZ-I-1-Poet1
2023/24_L - Teoria literatury WH-FP-I-3-TeorLit-L
2023/24_L - Teoria literatury WH-FP-I-3-TeorLit-W
Imiona
Wiesława Maria
Nazwisko
Tomaszewska
Stopnie i tytuły
s. prof. ucz. dr hab
Przejdź do planu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)