Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia starożytna I [WH-FK-I-2-HisStaro-L] Semestr letni 2022/23
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Historia starożytna I [WH-FK-I-2-HisStaro-L]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23_L] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi wtorek (parzyste), 9:45 - 11:15
sala 326
Kampus Dewajtis Łącznik jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 8
Limit miejsc: 25
Prowadzący: Anna Zajchowska-Bołtromiuk
Zakres tematów:

1. Mity założycielskie Rzymu: Eneasz (Eneida Wergiliusza), Romulus i Remus, porwanie Sabinek, topografia Miasta: siedem wzgórz Rzymu.

2. Rzym królewski (ustrój, główne reformy i dokonania); wczesna republika

3. Etruskowie – kultura, język, główne ośrodki, podboje.

4. Główne etapy podboju Italii przez Rzym. Trzy wojny samnickie. Najazdy Galów. Wojny z Pyrrusem.

5. Wielka Grecja. Relacje italsko -greckie

6. Kartagina – powstanie i rozwój miasta-państwa.

7. Trzy wojny punickie (główne bitwy, Hannibal, Scypion Afrykański)

8 . Ekspansja rzymska na Wschodzie w II-I w. przed Chr. i powstanie nowych prowincji na Wschodzie

9. Ekspansja rzymska na Zachodzie w II-I w. przed Chr.

10. Etapy podboju Galii i Hiszpanii.

11. Republika rzymska – ustrój, rola senatu i zgromadzeń, rzymski cursus honorum. Cursus honorum Juliusza Cezara.

12. I triumwirat (jego geneza, rola Pompejusza, namiestnictwo Cezara w Galii)

13. Dyktatura Juliusza Cezara (49-44 przed Chr.)

14. Idy Marcowe 44 r. i skutki polityczne tego wydarzenia

15. Ideał republiki rzymskiej w tradycji europejskiej.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metoda podająca ; metoda problemowa.

EK 1 - realizowany metodą podającą (wykład problemowy + krytyczna lektura wybranych źródeł historycznych)

EK2- realizowany metodą podającą (wykład problemowy + krytyczna lektura wybranych źródeł historycznych)

EK3- realizowany metodą problemową (burza mózgów, krytyczna lektura wybranych źródeł historycznych)

EK 4- realizowany metodą problemową (burza mózgów, krytyczna lektura wybranych źródeł historycznych)

Metody i kryteria oceniania:

EK1: Student zna najważniejszą faktografię historii Rzymu od założenia Miasta aż do końca republiki.

- ocena 5 (bdb): Student zna bardzo dobrze najważniejszą faktografię historii Rzymu królewskiego i republikańskiego i potrafi wskazać zależności między wydarzeniami.

- ocena 4 (db): Student zna dobrze najważniejszą faktografię historii Rzymu królewskiego i republikańskiego

- ocena 3 (dst): Student zna zaledwie najważniejszą faktografię historii Rzymu królewskiego i republikańskiego

- ocena 2 (ndst): Student nie zna podstawowej faktografii historii Rzymu królewskiego i republikańskiego

EK 2: Posiada wiedzę o możliwościach interpretacji faktów historycznych w ich aspektach narodowych, religijnych, społecznych i kulturowych

- ocena 5 (bdb): Student potrafi interpretować poznane fakty historyczne w ich w ich głównych aspektach narodowych, religijnych, społecznych i kulturowych ukazując istniejące hipotezy interpretacyjne.

- ocena 4 (db): Student potrafi interpretować większość poznanych faktów historycznych w ich aspektach narodowych, religijnych, społecznych i kulturowych

- ocena 3 (dst): Student potrafi interpretować zaledwie podstawowe fakty historyczne w ich w ich głównych aspektach narodowych, religijnych, społecznych i kulturowych

- ocena 2 (ndst): Student nie potrafi interpretować faktów historycznych w ich aspektach narodowych, religijnych, społecznych i kulturowych

EK 3: Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i opracowań

- ocena 5 (bdb): Potrafi wyszukiwać samodzielnie analizować, oceniać i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i opracowań

- ocena 4 (db): Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i użytkować podstawowe informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i opracowań

- ocena 3 (dst): Potrafi wyszukiwać zaledwie podstawowe informacje z wykorzystaniem tylko podstawowych źródeł i opracowań

- ocena 2 (ndst): Student nie potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i opracowań

EK4: Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków

- ocena 5 (bdb): Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania własnych wniosków

- ocena 4 (db): Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów

- ocena 3 (dst): Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem podstawowych poglądów innych autorów

- ocena 2 (ndst): Student nie posiada umiejętności merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)