Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filologia mediewistyczna [WH-FK-I-3-FiloMediew] Semestr letni 2022/23
Konwersatorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Filologia mediewistyczna [WH-FK-I-3-FiloMediew]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23_L] (zakończony)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi poniedziałek (parzyste), 15:00 - 16:30
sala 323
Kampus Dewajtis Łącznik jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 3
Limit miejsc: 25
Prowadzący: Beata Gaj
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a93OAnjjtf5oUSSO2TM4xzxUPo6BAO6NkAsAYTdQWi-Y1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3837d949-beb8-4ea5-aec6-1ccf9cef3060&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Jak w opisie głównym. dodatkowa - na bieżąco dostarczana przez wykładowcę (np. teksty średniowieczne z terenów Polski: oryginalne fragmenty kazań jasnogórskich). Średniowieczne teksty analizowane przez wykładowcę i wydane w ramach habilitacji pt. Ślązaczka. Pomiędzy rustica grossa i Pallas Silesiae, 2010

Zakres tematów:

jak w opisie głównym

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metoda pracy z tekstem, przyswajanie w teorii i praktyce pojęć związanych z mediewistyką, translacje wspólne i indywidualne tekstów łacińskich różnych epok po uprzednim wprowadzeniu w specyfikę tekstu. Treści sprecyzowane w EK będą na bieżąco weryfikowane

Metody i kryteria oceniania:

Wykonywanie zadanych ćwiczeń, w tym translacyjnych. Skala ocen 2-5 według jakości wykonywanej pracy

Po każdych zajęciach należy oddać pracę translacyjną poddawaną ocenie w wyżej wymienionej skali. Dopuszcza się nieoddanie 2 prac.

Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie 5 najlepszych wyników ze

Punkty są sumowane i dzielone na 5.

Skala ocen:

2: 0-55 pkt

3: 56-64 pkt

3,5: 65-73 pkt

4: 74-82 pkt

4,5: 83-91 pkt

5: 92-100 pkt

Uwagi:

Kod do zespołu wykorzystywanego pomocniczo lub do prowadzenia zajęć w semestrze:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a93OAnjjtf5oUSSO2TM4xzxUPo6BAO6NkAsAYTdQWi-Y1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3837d949-beb8-4ea5-aec6-1ccf9cef3060&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)