Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury polskiej - Oświecenie [WH-FP-I-1-HLP.Oswi-W] Semestr letni 2022/23
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Historia literatury polskiej - Oświecenie [WH-FP-I-1-HLP.Oswi-W]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23_L] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 9:45 - 11:15
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 32
Limit miejsc: 60
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Prowadzący: Magdalena Bober-Jankowska, Magdalena Partyka
Zakres tematów:

1. Oświecenie europejskie

2. Oświeceniowa myśl filozoficzna

3. Oświecenie w Polsce: periodyzacja, cezury, uwarunkowania społeczne i dziejowe

4. Czasopisma oświeconych

5. Nurty literackie oświecenia: klasycyzm

6. Epos oświecenia

7. Nurty literackie oświecenia: sentymentalizm

8. Nurty literackie oświecenia: rokoko

9. Scena narodowa cz. 1

10. Scena narodowa cz. 2

11. Powieść oświeceniowa cz. 1

12. Powieść oświeceniowa cz. 2

13. Literatura oświeceniowa wobec rzeczywistości społecznej i politycznej (literatura konfederacji barskiej, Sejmu Czteroletniego, Targowicy)

14. Publicystyka oświeceniowa (Konarski, Wybicki, Staszic, Jezierski)

15. Oświecenie postanisławowskie

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Efekty uczenia się w zakresie wiedzy są osiągane metodami podającymi, a weryfikowane w trakcie egzaminu.

Efekty uczenia się w zakresie umiejętności są osiągane metodami poszukującymi, a weryfikowane w trakcie egzaminu.

Efekty uczenia się w zakresie kompetencji społecznych są osiągane metodami eksponującymi i poddawane ocenianiu ciągłemu.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą:

• student bardzo dobrze zna kryteria periodyzacji literatury polskiej i powszechnej

• student bardzo dobrze zna kanoniczne dzieła literackie epoki oświecenia

• student bardzo dobrze zna główne kierunki analizy i interpretacji dzieł oświeceniowych, rozumie ich konteksty kulturowe, zna dorobek krytyczny im poświęcony literaturze oświecenia

• student potrafi w pełni samodzielnie posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami

• badawczymi z zakresu literaturoznawstwa

• student w pełni potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację oświeceniowego dzieła literackiego

• student jest w pełni gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu literatury oświecenia, konfrontowania jej z najnowszym stanem badań oraz zasięgania opinii znawców epoki oświecenia, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu

Na ocenę dobrą:

• student dobrze zna kryteria periodyzacji literatury polskiej i powszechnej

• student dobrze zna kanoniczne dzieła literackie epoki oświecenia

• student dobrze zna główne kierunki analizy i interpretacji dzieł oświeceniowych, rozumie ich konteksty kulturowe, zna dorobek krytyczny im poświęcony literaturze oświecenia

• student potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami

• badawczymi z zakresu literaturoznawstwa

• student potrafi przeprowadzić analizę i interpretację oświeceniowego dzieła literackiego

• student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu literatury oświecenia, konfrontowania jej z najnowszym stanem badań oraz zasięgania opinii znawców epoki oświecenia, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu

Na ocenę dostateczna:

• student podstawowo zna kryteria periodyzacji literatury polskiej i powszechnej

• student podstawowo zna kanoniczne dzieła literackie epoki oświecenia

• student podstawowo zna główne kierunki analizy i interpretacji dzieł oświeceniowych, rozumie ich konteksty kulturowe, zna dorobek krytyczny im poświęcony literaturze oświecenia

• student podstawowo potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami

• badawczymi z zakresu literaturoznawstwa

• student podstawowo potrafi przeprowadzić analizę i interpretację oświeceniowego dzieła literackiego

• student jest podstawowo gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu literatury oświecenia, konfrontowania jej z najnowszym stanem badań oraz zasięgania opinii znawców epoki oświecenia, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)