Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie [WH-KUZ-I-3-SemLicen] Semestr zimowy 2022/23
Seminarium licencjackie, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium licencjackie [WH-KUZ-I-3-SemLicen]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022/23_Z] (zakończony)
Seminarium licencjackie [SEMLI], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co druga sobota (nieparzyste), 18:30 - 20:00
sala 323
Kampus Dewajtis Łącznik jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 5
Limit miejsc: 6
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Wojciech Sadłoń
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aSXiSzP1ypHxrUSCcoyiQHGAsWqQuVpeymHu1qA8UAEk1%40thread.tacv2/General?groupId=8cd570b2-e3bf-4903-a8ce-6074fd79db32&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Umberto Eco, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2007

Małgorzata Rygielska , O „tekście kultury”

Zakład Teorii i Historii Kultury, Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych, Uniwersytet Śląski w Katowicach

http://www.zew.uni.wroc.pl/files/zew22_rygielska.pdf

Tomasz Poskrobko, Redagowanie tekstów naukowych. Metodyka pracy naukowej

Umberto Ecco, Jak pisać pracę dyplomową, poradnik dla humanistów https://docer.pl/doc/x18v058

Andrzej Radomski, O zastosowaniu map myśli w nauce i edukacji, Kultura i Historia nr 36/2019 (2)

http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/wp-content/uploads/2019/12/1AndrzejRadomskiOZastosowaniumapmysli.pdf

Jak napisać "dobry" artykuł naukowy, czyli naukowo o pisaniu

http://ekulczycki.pl/teoria_komunikacji/jak-napisac-dobry-artykul-naukowy-czyli-naukowo-o-pisaniu/

Steven Pinker, Piękny styl. Przewodnik człowieka myślącego po sztuce pisania XXI wieku.

Zakres tematów:

Cele przedmiotu: opanowanie podstaw warsztatu naukowego umożliwiające przygotowanie pracy licencjackiej i przygotowanie studentów do udziału badaniach.

Poznanie podstawowych form i sposobów kształtowania pisemnej wypowiedzi naukowej, rozwijanie i ugruntowywanie umiejętności prowadzenia kwerend bibliograficznych, sporządzania bibliografii podmiotowej i przedmiotowej, umiejętność edytorskiego opracowania tekstu naukowego, umiejętność wykorzystywanie źródeł naukowych, znajomość zasad cytowania, umiejętność redagowania przypisów i indeksów. Nabycie umiejętności samodzielnego studiowania materiałów źródłowych i ich selekcjonowania dla potrzeb pracy licencjackiej. Podstawowe umiejętności dotyczące konstruowania wywodu naukowego: stawiania tezy, prowadzenia myśli, dowodzenia.

Treści merytoryczne:

Warsztat naukowy współczesnego humanisty. Zasady przygotowywania i wykorzystywania opracowań naukowych. Zasady konstruowania wywodu naukowego. Zasady edytorskie humanistycznych prac naukowych. Elementy stylistyki tekstu naukowego. Kompozycja pracy licencjackiej.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Efekty kształcenia w obszarze wiedzy są osiągane takimi metodami jak dyskusja (seminaryjna) oraz prace pisemne a weryfikowane przez wybrany temat, perspektywę oraz zastosowaną terminologią w konspekcie pracy licencjackiej.

Efekty kształcenia w obszarze umiejętności są osiągane takimi metodami jak praca z tekstem a weryfikowane przez zastosowaną metodologię, opracowanie pozycji źródłowych, komponowaniem bibliografii oraz przypisów.

Efekty kształcenia w obszarze kompetencji społecznych są osiągane takimi metodami jak prace pisemne oraz dyskusja na forum grupy zajęciowej.

Metody i kryteria oceniania:

70% prace pisemne

20% obecność

10% aktywność na zajęciach

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)