Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie [WH-FPZ-II-2-SeMag] Semestr letni 2022/23
Seminarium magisterskie, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium magisterskie [WH-FPZ-II-2-SeMag]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23_L] (zakończony)
Seminarium magisterskie [SEM_MGR], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi piątek (nieparzyste), 16:45 - 18:15
sala 215
Kampus Dewajtis Nowy Gmach jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 16
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Mateusz Kowalski
Literatura:

JĘZYKOWY OBRAŻ ŚWIATA

1. Bartmiński J., Tokarski R., Językowy obraz świata a spójność tekstu, [w:] Teoria tekstu. Zbiór studiów, red. T. Dobrzyńska, Wrocław 1986, s. 72.

2. Bartmiński J., Językowe podstawy obrazu świata, Lublin 2007.

3. Chlebda W., Płaszczyzny oglądu językowego obrazu świata w opisie semantycznym języka,

[w:] Komparacja systemów i funkcjonowania współczesnych języków słowiańskich, Opole

2000.

4. Pajdzińska A., R. Tokarski, Językowy obraz świata – konwencja i kreacja, [w:] Pamiętnik

Literacki, LXXXVII, 1996, z.4, s. 143.

KATEGORYZACJA i KONCEPTUALIZACJA W JĘZYKU

1. Kleiber G., Semantyka prototypu, Kraków 2003.

2. Lakoff G., Johnson M., Metafory w naszym życiu, Warszawa 1988.

3. Taylor J., Kategoryzacja w języku, Kraków 2001.

PRAGMATYKA JĘZYKOWA

1. Awdiejew A. Pragmatyczne podstawy interpretacji wypowiedzeń, Kraków 1987.

2. Awdiejew A. Strategie konwersacyjne (próba typologii), „Socjolingwistyka” nr XI, 1991.

3. Bula D., Nawacka, J., O pewnym typie aktów mowy (akty obrażania i pochlebiania). w: Prace językoznawcze, T. 10. Katowice 1985. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 690.

4. D. Bula, Nawacka J., Próba klasyfikacji aktów mowy. w: Socjolingwistyka 5. Warszawa – Kraków – Katowice 1983.

5. Senderska J., „Maniaczki” w Sieci. O języku i komunikacji wybranych kobiecych społeczności online, Kielce 2017.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

- studium przypadku

- heureza

- dyskusja

- elementy metody podającej

Sposoby weryfikacji:

- ocena wystąpień referatowych

- ocena prezentacji multimedialnych

- ocena ukończonej pracy magisterskiej

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu w semestrze zimowym jest:

- obecność i aktywność podczas zajęć;

- przedstawienie promotorowi ukończonej pracy magisterskiej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)