Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo handlowe [WP-PR-PH-Isem-ćw] Semestr letni 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 7

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Prawo handlowe [WP-PR-PH-Isem-ćw]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24_L] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 7 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 11:30 - 13:00
sala 225
Kampus Wóycickiego Bud. 21 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-04-17 11:30 : 13:00 sala 225
Kampus Wóycickiego Bud. 21
2024-04-24 11:30 : 13:00 sala 225
Kampus Wóycickiego Bud. 21
2024-04-24 16:45 : 18:15 sala e-learning
e-learning
2024-05-08 11:30 : 13:00 sala 225
Kampus Wóycickiego Bud. 21
2024-05-15 11:30 : 13:00 sala 225
Kampus Wóycickiego Bud. 21
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 27
Limit miejsc: 27
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Ewa Skibińska
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Kidyba, Prawo handlowe, Warszawa 2020;

2. Prawo gospodarcze prywatne, pod red. T. Mróz, M. Steca, Warszawa 2018; 3.Prawo cywilne i handlowe w zarysie, pod red. W. J. Katnera, A. Kappesa, Warszawa 2011;

4. Prawo spółek handlowych, pod red. A. Kocha, W. Napierały, Warszawa 2016

Literatura uzupełniająca:

1.1.System prawa prywatnego. Prawo spółek osobowych, t. 16 pod red. A. Szajkowskiego, Warszawa 2008;

2. System prawa prywatnego, Prawo spółek kapitałowych. System Prawa Prywatnego. Tom 17A i 17B, pod. red. S. Sołtysińskiego, Warszawa 2010;

3. Prawo spółek handlowych, t. 2, pod red. S. Włodyki, Warszawa 2012;

4. M. Michalski, Spółka Akcyjna, Warszawa 2018

5. A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. I-II, Warszawa 2013;

6. S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. I-V oraz suplement, Warszawa ;

7. A. Gawrysiak-Zabłocka, E. Skibińska, Prawo Unii Europejskiej. Orzecznictwo, Warszawa 2015.

8. materiały przekazane/wskazane przez prowadzącego

Zakres tematów:

1. Pojęcie prawa handlowego i jego miejsce w systemie prawa.

2. Pojęcie przedsiębiorcy i konsumenta.

3. Firma – pojęcie, zasady prawa firmowego.

4. Firmy poszczególnych podmiotów.

5. Reprezentacja przedsiębiorcy.

6. Prokura

7. Przedsiębiorstwo.

8. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.

9. Krajowy Rejestr Sądowy.

10. Postępowanie rejestrowe.

11. Przedsiębiorstwo w spadku.

12. Zarys prawa upadłościowego.

13. Zarys prawa restrukturyzacyjnego.

14. Kolokwium.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Opis metod dydaktycznych

PR_U01: wykład informacyjny, wykład problemowy, Analiza orzeczeń sądowych i opracowań piśmiennictwa z przedmiotowego zakresu; Ćwiczenie umiejętności analizy tekstu prawnego oraz opracowań piśmiennictwa i judykatury; Nauka i doskonalenie wypowiedzi prawniczej (w formie ustnej i pisemnej), wykład interaktywny,

PR_U02: wykład informacyjny, wykład problemowy, Analiza orzeczeń sądowych i opracowań piśmiennictwa z przedmiotowego zakresu; Ćwiczenie umiejętności analizy tekstu prawnego oraz opracowań piśmiennictwa i judykatury; Nauka i doskonalenie wypowiedzi prawniczej (w formie ustnej i pisemnej), wykład interaktywny,

PR_U03 : wykład informacyjny, wykład problemowy, Analiza orzeczeń sądowych i opracowań piśmiennictwa z przedmiotowego zakresu; Ćwiczenie umiejętności analizy tekstu prawnego oraz opracowań piśmiennictwa i judykatury; Nauka i doskonalenie wypowiedzi prawniczej (w formie ustnej i pisemnej), wykład interaktywny,

PR_U04: wykład informacyjny, wykład problemowy, Analiza orzeczeń sądowych i opracowań piśmiennictwa z przedmiotowego zakresu; Ćwiczenie umiejętności analizy tekstu prawnego oraz opracowań piśmiennictwa i judykatury; Nauka i doskonalenie wypowiedzi prawniczej (w formie ustnej i pisemnej), wykład interaktywny,

PR_U05: wykład informacyjny, wykład problemowy, Analiza orzeczeń sądowych i opracowań piśmiennictwa z przedmiotowego zakresu; Ćwiczenie umiejętności analizy tekstu prawnego oraz opracowań piśmiennictwa i judykatury; Nauka i doskonalenie wypowiedzi prawniczej (w formie ustnej i pisemnej), wykład interaktywny,

PR_U08: wykład informacyjny, wykład problemowy, Analiza orzeczeń sądowych i opracowań piśmiennictwa z przedmiotowego zakresu; Ćwiczenie umiejętności analizy tekstu prawnego oraz opracowań piśmiennictwa i judykatury; Nauka i doskonalenie wypowiedzi prawniczej (w formie ustnej i pisemnej), wykład interaktywny,

PR_U09: wykład informacyjny, wykład problemowy, Analiza orzeczeń sądowych i opracowań piśmiennictwa z przedmiotowego zakresu; Ćwiczenie umiejętności analizy tekstu prawnego oraz opracowań piśmiennictwa i judykatury; Nauka i doskonalenie wypowiedzi prawniczej (w formie ustnej i pisemnej), wykład interaktywny,

PR_K01: wykład informacyjny, wykład problemowy, Analiza orzeczeń sądowych i opracowań piśmiennictwa z przedmiotowego zakresu; Ćwiczenie umiejętności analizy tekstu prawnego oraz opracowań piśmiennictwa i judykatury; Nauka i doskonalenie wypowiedzi prawniczej (w formie ustnej i pisemnej), wykład interaktywny,

PR_K03: wykład informacyjny, wykład problemowy,Analiza orzeczeń sądowych i opracowań piśmiennictwa z przedmiotowego zakresu; Ćwiczenie umiejętności analizy tekstu prawnego oraz opracowań piśmiennictwa i judykatury; Nauka i doskonalenie wypowiedzi prawniczej (w formie ustnej i pisemnej), wykład interaktywny,

PR_K04: wykład informacyjny, wykład problemowy, Analiza orzeczeń sądowych i opracowań piśmiennictwa z przedmiotowego zakresu; Ćwiczenie umiejętności analizy tekstu prawnego oraz opracowań piśmiennictwa i judykatury; Nauka i doskonalenie wypowiedzi prawniczej (w formie ustnej i pisemnej), wykład interaktywny,

PR_K05: wykład informacyjny, wykład problemowy, Analiza orzeczeń sądowych i opracowań piśmiennictwa z przedmiotowego zakresu; Ćwiczenie umiejętności analizy tekstu prawnego oraz opracowań piśmiennictwa i judykatury; Nauka i doskonalenie wypowiedzi prawniczej (w formie ustnej i pisemnej), wykład interaktywny,

Opis sposobów weryfikacji metod dydaktycznych

PR_U01: ocenianie ciągłe podczas ćwiczeń; ocena przygotowanych i zaprezentowanych prac domowych, kolokwium pisemne w formie testu,

PR_U02: ocenianie ciągłe podczas ćwiczeń ; ocena przygotowanych i zaprezentowanych prac domowych, kolokwium pisemne w formie testu,

PR_U03: ocenianie ciągłe podczas ćwiczeń; ocena przygotowanych i zaprezentowanych prac domowych, kolokwium pisemne w formie testu,

PR_U04: ocenianie ciągłe podczas ćwiczeń; ocena przygotowanych i zaprezentowanych prac domowych, kolokwium pisemne w formie testu,

PR_U05: ocenianie ciągłe podczas ćwiczeń; ocena przygotowanych i zaprezentowanych prac domowych, kolokwium pisemne w formie testu,

PR_U08: ocenianie ciągłe podczas ćwiczeń; ocena przygotowanych i zaprezentowanych prac domowych, kolokwium pisemne w formie testu,

PR_U09: ocenianie ciągłe podczas ćwiczeń; ocena przygotowanych i zaprezentowanych prac domowych, kolokwium pisemne w formie testu,

PR_K01: ocenianie ciągłe podczas ćwiczeń ; ocena przygotowanych i zaprezentowanych prac domowych, kolokwium pisemne w formie testu,

PR_K03: ocenianie ciągłe podczas ćwiczeń; ocena przygotowanych i zaprezentowanych prac domowych, kolokwium pisemne w formie testu,

PR_K04: ocenianie ciągłe podczas ćwiczeń; ocena przygotowanych i zaprezentowanych prac domowych, kolokwium pisemne w formie testu,

PR_K05: ocenianie ciągłe podczas ćwiczeń; ocena przygotowanych i zaprezentowanych prac domowych, kolokwium pisemne w formie testu,

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania dla poszczególnych efektów:

PR_U01,

Student umie posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych tekstów prawniczych z zakresu prawa handlowego, przede wszystkim źródeł prawa, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych

Na ocenę 2: Student nie umie posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych tekstów prawniczych z zakresu prawa handlowego, przede wszystkim źródeł prawa, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych

Na ocenę 3, 3 plus: Student student posiada jedynie podstawowe umiejętności posługiwania się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych tekstów prawniczych z zakresu prawa handlowego, przede wszystkim źródeł prawa, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych

Na ocenę 4, 4 plus: Student umie posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych tekstów prawniczych z zakresu prawa handlowego, przede wszystkim źródeł prawa, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych

Na ocenę 5: Student bardzo dobrze umie posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych tekstów prawniczych z zakresu prawa handlowego, przede wszystkim źródeł prawa, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych

PR_U02;

Na ocenę 2: Student nie potrafi wykorzystywać wiedzę teoretycznej z zakresu prawa handlowego do opisu, analizy i rozwiazywania konkretnych spraw prawnych

Na ocenę 3, 3 plus: Student posiada jedynie podstawowe umiejętności w zakresie wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa handlowego do opisu, analizy i rozwiazywania konkretnych spraw prawnych

Na ocenę 4, 4 plus: Student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretycznej z zakresu prawa handlowego do opisu, analizy i rozwiazywania konkretnych spraw prawnych

Na ocenę 5: Student bardzo dobrzez potrafi wykorzystywać wiedzę teoretycznej z zakresu prawa handlowego do opisu, analizy i rozwiazywania konkretnych spraw prawnych

PR_U03,

Na ocenę 2: Student nie umie analizować rolę norm prawnych prawa handlowego w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk orotu profesjonalnego

Na ocenę 3, 3 plus: Student posiada jedynie podstawowe umiejętności posługiwania się normami prawnymi prawa handlowego w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk orotu profesjonalnego

Na ocenę 4, 4 plus: Student umie analizować rolę norm prawnych prawa handlowego w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk orotu profesjonalnego

Na ocenę 5: Student bardzo dobrze umie analizować rolę norm prawnych prawa handlowego w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk orotu profesjonalnego

PR_U04

Na ocenę 2: Student nie umie prognozować i modelować złożone procesy społeczne z zakresu prawa handlowego, wykorzystując w tym celu właściwe metody tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawnych oraz nowoczesne technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze

Na ocenę 3, 3 plus: Student posiada jedynie podstawową umiejętność prognozować i modelować złożone procesy społeczne z zakresu prawa handlowego, wykorzystując w tym celu właściwe metody tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawnych oraz nowoczesne technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze

Na ocenę 4, 4 plus: Student umie prognozować i modelować złożone procesy społeczne z zakresu prawa handlowego, wykorzystując w tym celu właściwe metody tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawnych oraz nowoczesne technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze

Na ocenę 5: Student bardzo dobrze umie prognozować i modelować złożone procesy społeczne z zakresu prawa handlowego, wykorzystując w tym celu właściwe metody tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawnych oraz nowoczesne technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze

PR_U05,

Na ocenę 2: Student nie umie wiązać zdobytą wiedzę teoretyczną z zakresu prawa handlowego z opisywaniem, wyjaśnianiem lub oceną współczesnych oraz historycznych zjawisk gospodarczych,

Na ocenę 3, 3 plus: Student posiada jedynie podstawową umiejętność wiązać zdobytą wiedzę teoretyczną z zakresu prawa handlowego z opisywaniem, wyjaśnianiem lub oceną współczesnych oraz historycznych zjawisk gospodarczych,

Na ocenę 4, 4 plus: Student umie wiązać zdobytą wiedzę teoretyczną z zakresu prawa handlowego z opisywaniem, wyjaśnianiem lub oceną współczesnych oraz historycznych zjawisk gospodarczych,

Na ocenę 5: Student bardzo dobrze umie wiązać zdobytą wiedzę teoretyczną z zakresu prawa handlowego z opisywaniem, wyjaśnianiem lub oceną współczesnych oraz historycznych zjawisk gospodarczych,

PR_U08

Na ocenę 2: Student nie potrafi sporządzić podstawowy projekt aktu normatywnego i aktu stosowania prawa, dotyczącego prawa publicznego/prywatnego/ międzynarodowego, w zakresie przedmiotów znajdujących się w programie studiów, posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi

Na ocenę 3, 3 plus: Student posiada jedynie umiejętność sporządzenia podstawowego projektu aktu normatywnego i aktu stosowania prawa, dotyczącego prawa publicznego/prywatnego/ międzynarodowego, w zakresie przedmiotów znajdujących się w programie studiów, posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi

Na ocenę 4, 4 plus: Student potrafi sporządzić podstawowy projekt aktu normatywnego i aktu stosowania prawa, dotyczącego prawa publicznego/prywatnego/ międzynarodowego, w zakresie przedmiotów znajdujących się w programie studiów, posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi

Na ocenę 5: Student bardzo dobrze potrafi sporządzić podstawowy projekt aktu normatywnego i aktu stosowania prawa, dotyczącego prawa publicznego/prywatnego/ międzynarodowego, w zakresie przedmiotów znajdujących się w programie studiów, posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi

PR_U09,

Na ocenę 2:

Student nie potrafi projektować i tworzyć wystąpienia ustne w języku polskim w zakresie prawa handlowego

Na ocenę 3, 3 plus: Student potrafi projektować i tworzyć jedynie podstawowe wystąpienia ustne w języku polskim w zakresie prawa handlowego

Na ocenę 4, 4 plus: Student potrafi projektować i tworzyć wystąpienia ustne w języku polskim w zakresie prawa handlowego

Na ocenę 5: Student potrafi projektować i tworzyć bardzo dobre wystąpienia ustne w języku polskim w zakresie prawa handlowego

PR_K01

Na ocenę 2: Student nie uzupełniania i nie doskonali swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa handlowego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sadowym

Na ocenę 3, 3 plus: Student jedynie w podstawowym zakresie uzupełniania i doskonaleni swoją wiedzę na temat instytucji i norm z zakresu prawa handlowego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sadowym

Na ocenę 4, 4 plus: Student uzupełniania i doskonaleni swoją wiedzę na temat instytucji i norm z zakresu prawa handlowego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sadowym

Na ocenę 5: Student bardzo dobrze uzupełniania i doskonaleni swoją wiedzę na temat instytucji i norm z zakresu prawa handlowego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sadowym

PR_K03,

Na ocenę 2: Student nie posiada kompetencję pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów

Na ocenę 3, 3 plus: Student posiada jedynie podstawową kompetencję pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów

Na ocenę 4, 4 plus: Student posiada kompetencję pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów

Na ocenę 5: Student posiada bardzo dobrą kompetencję pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów

PR_K04

Na ocenę 2: Student nie posiada kompetencję określania priorytetów w konkretnym działaniu prawnym, podjętym samodzielnie lub w grupie

Na ocenę 3, 3 plus: Student posiada jedynie podstawową kompetencję określania priorytetów w konkretnym działaniu prawnym, podjętym samodzielnie lub w grupie

Na ocenę 4, 4 plus: Student posiada kompetencję określania priorytetów w konkretnym działaniu prawnym, podjętym samodzielnie lub w grupie

Na ocenę 5: Student posiada bardzo dobrą kompetencję określania priorytetów w konkretnym działaniu prawnym, podjętym samodzielnie lub w grupie

PR_K05

Na ocenę 2: Student nie posiada umiejętność łączenia myślenia i działania prawniczego z kreatywnością w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi

Na ocenę 3, 3 plus: Student posiada jedynie podstawową umiejętność łączenia myślenia i działania prawniczego z kreatywnością w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi

Na ocenę 4, 4 plus: Student posiada umiejętność łączenia myślenia i działania prawniczego z kreatywnością w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi

Na ocenę 5: Student posiada bardzo dobrą umiejętność łączenia myślenia i działania prawniczego z kreatywnością w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi

Uwagi:

ćwiczenia obowiązkowe dla IV roku Prawa stacjonarnego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)