Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Włochy współczesne [WH-F-FW-I-3-WlochyWs] Semestr zimowy 2023/24
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Włochy współczesne [WH-F-FW-I-3-WlochyWs]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023/24_Z] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 16:45 - 18:15
sala 409
Kampus Dewajtis Nowy Gmach jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 35
Limit miejsc: 70
Prowadzący: Onofrio Bellifemine
Literatura:

Wybrane fragmenty:

Il decollo industriale nell'età giolittiana da M.L Salvadori, Storia dell'Italia contemporanea, vol. I, Loescher, Torino, 1976

A. M. Banti, Il Risorgimento italiano, Laterza, Bari, 2017

Caporetto, nodo storico-politico da G. Lehner, Economia, politica e società nella prima guerra mondiale, G.D'Anna, Firenze, 1973

La guerra e le donne da F. Thebaud, La Grande Guerra: età della guerra o trionfo della differenza sessuale? trad. di F. Cataldi Villari in G. Duby-M. Perrot, Storia delle donne, Il Novecento, a cura di F. Thebaud, Laterza, Bari, 1992

Il Fascismo italiano: ideologia e cultura da A. Prosperi- P. Viola, Il Secolo XX, Einaudi, Torino, 2004

La guerra civile da C. Pavone, Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità nella Resistenza, Bollati Boringhieri, Torino, 1991

Caduta del Fascismo e Resistenza da G.Carocci, L'Età Contemporanea, Zanichelli, Bologna, 1997

La rivoluzione femminile da G. Vecchio-P. Trionfini, Storia dell'Italia Repubblicana (1946-2014)

Zakres tematów:

1-6. Risorgimento e la nascita dell'Italia

7. La crisi di fine secolo – Kryzys końca wieku

8. L' età giolittiana: l'inizio del '900 – Czasy rządów Giolittiego: początek XX wieku

9. La Prima guerra mondiale: il dibattito nel paese, l'ingresso in guerra, la vita quotidiana al fronte – I wojna światowa: debata wewnętrzna, przystąpienie do wojny, codzienne życie na froncie

10. La Prima guerra mondiale: la vita delle donne, la fine del conflitto, le conseguenze – I wojna światowa: życie kobiet, koniec konfliktu, skutki wojny

11. La nascita del fascismo – Narodziny faszyzmu

12-14 Il Fascismo: la propaganda e il mito del Duce – Faszyzm: propaganda i mit Duce

15. La seconda guerra mondiale e la Resistenza – II wojna światowa i ruch oporu

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów. Ocena końcowa kursu opiera się na zdaniu egzaminu pisemnego.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena studentów opiera się na osiągnięciu szerokiej wiedzy na temat omawianych zagadnień, dobrej zdolności komunikacyjnej i używania specyficznego języka, co nagradzane jest ocenami celującym.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)