Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do kulturoznawstwa [WH-KU-I-1-Wst.ku-C-Z] Semestr zimowy 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Wstęp do kulturoznawstwa [WH-KU-I-1-Wst.ku-C-Z]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023/24_Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy piątek, 13:15 - 14:45
sala 302
Kampus Dewajtis Nowy Gmach jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 43
Limit miejsc: 43
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Paweł Kuciński
Literatura:

W.J. Burszta, Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Poznań 1998, Wstęp, on-line

C., Levy-Strauss, Miejsce antropologii wśród nauk społecznych, w: Antropologia kulturowa, red. A. Mencwel, Warszawa 2005, s. 50, on-line

B. Malinowski, Czym jest kultura? (1944), w: Antropologia kultury, red. A. Mencwel, Warszawa 2005, s. 34-46.

E. Sapir, Język – przewodnik po kulturze, Antropologia słowa, on-line

P. Bagby, Pojęcie kultury, [w] Antropologia kulturowa, dz. cyt., s.43, on-line

Cassirer, Esej o człowieku, on-line

J. Ortega y Gasset, Bunt mas, w: Antropologia kultury, red. A. Mencwel,

Wprowadzenie do kulturoznawstwa, A. Assmann, 2015 (wybrane rozdziały)

Kulturo-znawstwo - dyscyplina bez dyscypliny? (red. W. Burszta, M. Najuszkiewicz), 2010 (wybrane artykuły)

J.D. Eller, Antropologia kulturowa. Globalne siły, lokalne światy, przeł. A. Gąsior-Niemiec, Kraków 2012 (wybrane rozdziały

Świat człowieka, świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii, red. E. Nowicka, M. Głowacka-Grajper (wybrane teksty)

Ch, Barker, Studia kulturowe. Teoria i praktyka, przeł. A. Sadza, Kraków 2005 (wybrane rozdziały)

WIEDZA O KULTURZE. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac..G. Godlewski i in., wstęp i red. A. Mencwel, Warszawa 2001 (wybrane teksty).

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody:

Elementy wykładu problemowego, konwersatoryjnego, klasyczna m. problemowa, ćwiczeniowa, giełda pomysłów.

Metody:

Elementy wykładu problemowego, konwersatoryjnego, klasyczna m. problemowa, ćwiczeniowa, giełda pomysłów.

Efekty kształcenia w obszarze umiejętności są osiągane takimi metodami , jak: m. wykładu konwersatoryjnego, giełda pomysłów, weryfikowane podczas egzaminu ustnego.

Efekty kształcenia w obszarze kompetencji społecznych są osiągane takimi metodami, jak: m. wykładu konwersatoryjnego, giełda pomysłów, weryfikowane podczas egzaminu ustnego.

Efekty kształcenia w obszarze wiedzy są osiągane takimi metodami, jak: m. wykładu konwersatoryjnego, giełda pomysłów, weryfikowane podczas egzaminu ustnego.

Metody i kryteria oceniania:

Metoda wykładowa połączona z konwersatoryjną, kryteria oceniania

- obecność na zajęciach

- czynny udział w zajęciach

- lektura polecanych tekstów

- kolokwium końcowe

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)