Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie [WH-F-FW-II-1-SmMgrL] Semestr letni 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 3

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium magisterskie [WH-F-FW-II-1-SmMgrL]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24_L] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15
sala 329
Kampus Dewajtis Łącznik jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-04-22 09:45 : 11:15 sala 329
Kampus Dewajtis Łącznik
2024-04-29 09:45 : 11:15 sala 329
Kampus Dewajtis Łącznik
2024-05-06 09:45 : 11:15 sala 329
Kampus Dewajtis Łącznik
2024-05-13 09:45 : 11:15 sala 329
Kampus Dewajtis Łącznik
2024-05-20 09:45 : 11:15 sala 329
Kampus Dewajtis Łącznik
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 6
Limit miejsc: 6
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Alberto Regagliolo
Literatura:

Balboni P. (2015): Le sfide di Babele. Insegnare le lingue nelle società complesse, UTET.

Diadori P. (2015): Insegnare italiano a stranieri, Mondadori.

Cangià C. (1998): L'altra Glottodidattica, Giunti.

Daloiso M. (2009): La lingua straniera nella scuola dell'infanzia. Fondamenti di glottodidattica, UTET.

Motessori, La scoperta del Bambino, Garzanti.

BONIFACCI P. (cur.), I bambini bilingui. Favorire gli apprendimenti nelle classi multiculturali, Roma, Carocci, 2018

ABDELILAH BAUER B., Il bambino bilingue. Crescere parlando più di una lingua, Milano, Raffaello Cortina, 2008

ARICI M., CRISTOFORI S., Tracce per la programmazione di moduli per l’insegnamento dell’italiano L2 ad alunni stranieri nella scuola primaria, Trento, Alcione, 2006

BIAGIOLI R., Educare all’interculturalità. Teorie, modelli e esperienze scolastiche, Milano, FrancoAngeli, 2005

DEMETRIO D., FAVARO G., Didattica interculturale. Nuovi sguardi, competenze, percorsi, Milano, FrancoAngeli, 2016

OMODEO M., La scuola multiculturale, Roma, Carocci, 2002

GOBBO F., Pedagogia interculturale. Il progetto educativo delle società complesse, Roma, Carocci, 2002

ZORZID., LEONE P. (cur.), Prospettive e applicazioni per l’insegnamento dell’italiano L2, Lecce, Besa, 2003

REGAGLIOLO A. (cur.) Italian as a Foreign Language. Teaching and Acquisition in Higher Education. Vernon Press, 2023

Zakres tematów:

Seminarium magisterskie "Glottodydaktyka języka włoskiego" daje studentom możliwość pogłębienia i analizy kluczowych aspektów nauczania i nauki języka włoskiego jako obcego lub drugiego języka. Seminarium to jest przeznaczone dla studentów, którzy planują przeprowadzenie oryginalnych badań w dziedzinie glottodydaktyki włoskiej.

Podczas seminarium studenci będą mieli możliwość wyboru i rozwijania tematu badawczego, który jest szczególnie interesujący dla nich w ramach dziedziny glottodydaktyki języka włoskiego. Będą prowadzeni przez proces definiowania problemu badawczego, zbierania danych, analizy wyników oraz prezentacji swoich wniosków.

Seminarium koncentruje się na tematach takich jak skuteczność różnych metod nauczania języka włoskiego, wykorzystanie technologii cyfrowych w nauczaniu języków, podejście komunikatywne w nauczaniu języka oraz znaczenie integracji włoskiej kultury w procesie nauki.

Studenci będą mieli możliwość dyskutowania i dzielenia się swoimi pomysłami z kolegami i wykładowcą, co pozwoli im korzystać z atmosfery współpracy i nauki. W trakcie seminarium dostarczane będą również zasoby i wskazówki dotyczące przeszukiwania literatury oraz metodologii badawczej.

Po zakończeniu seminarium studenci będą w stanie opracować kompleksowy projekt badawczy i przeprowadzić oryginalne badania w dziedzinie glottodydaktyki języka włoskiego. To seminarium stanowi cenną okazję do dogłębnego zbadania tematu osobistego zainteresowania w kontekście nauczania i nauki języka włoskiego.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Wprowadzenie do pracy samodzielnej: zdobywanie umiejętności w zakresie wyboru i określenia tematu badawczego, przeprowadzanie badań i poprawne sporządzanie bibliografii, rozwijanie umiejętności krytycznego czytania zarówno literatury źródłowej, jak i źródeł pierwszorzędnych, zrozumienie podstawowych zasad badawczych.

Głęboka dyskusja na temat wyboru tematu i zakresu materiału badawczego.

Regularne prezentacje wyników własnych badań przez poszczególnych uczestników seminarium, ze szczególnym uwzględnieniem prezentacji przed całą grupą - przyjmowanie krytycznych uwag, odpowiadanie na pytania zadawane przez koleżanki i kolegów oraz prowadzącą seminarium.

Jasny i kompletny opis zagadnienia badawczego, włączając w to wyzwania i kluczowe kwestie, które będą rozważane w trakcie pracy badawczej.

Metody i kryteria oceniania:

Umiejętność wyboru i definicji tematu, wyboru zakresu materiału, świadomość znaczenia pracy samodzielnej potwierdzone przedstawieniem pisemnego tematu i wstępnej bibliografii.

Aktywny udział w seminariach: przedstawienie własnego referatu krytyczna ocena referatów koleżanek i kolegów.

60% praca indywidualna (prezentacja tematu, zarys bibliografii)

30% aktywność na zajęciach (udział w ocenie tematów i pracy innych uczestników seminarium)

10% obecność.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)