Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury polskiej - Romantyzm [WH-FP-I-2-HLPRom-C-L] Semestr letni 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Historia literatury polskiej - Romantyzm [WH-FP-I-2-HLPRom-C-L]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24_L] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15
sala 215
Kampus Dewajtis Nowy Gmach jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-04-22 09:45 : 11:15 sala 215
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
2024-04-29 09:45 : 11:15 sala 215
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
2024-05-06 09:45 : 11:15 sala 215
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
2024-05-13 09:45 : 11:15 sala 215
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
2024-05-20 09:45 : 11:15 sala 215
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 21
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Magdalena Woźniewska-Działak
Literatura:

Podręczniki:

Historia literatury polskiej w dziesięciu tomach, tom V: Romantyzm. Część pierwsza i druga, Bochnia-Kraków-Warszawa [bdw].

A.Witkowska, R. Przybylski, Romantyzm, Warszawa [dowolne wydanie].

Słownik literatury polskiej XIX wieku, pod red. J. Bachórza i A. Kowalczykowej, Wrocław 1991 i nast. wydania.

I Semestr - literatura obowiązująca do ćwiczeń.

K. Brodziński, O klasyczności i romantyczności tudzież o duchu poezji polskiej (1818), w: Idee programowe romantyków polskich. Antologia, oprac. A. Kowalczykowa, Wrocław-Warszawa-Kraków 2000, 16-23.

Jan Śniadecki, O pismach klasycznych i romantycznych (1819), w: Idee programowe romantyków polskich. Antologia, jak wyżej, s. 23-29.

Spory przełomu romantycznego w: Historia literatury polskiej w dziesięciu tomach, tom V: Romantyzm. Część pierwsza, Bochnia-Kraków-Warszawa, s. 192-199.

Adam Mickiewicz, Ballady i romanse. Wydanie jubileuszowe, oprac. M. Woźniewska-Działak i B. Dopart, Kielce 2002. (Z tego wydania obowiązują dwa teksty: M. Woźniewska-Działak, Ballady i romanse Adama Mickiewicza. Geneza, recepcja, kierunki lektury, s. 243-272; B. Dopart, Ballady i romanse – przełom i kontynuacja, s. 273-298).

M. Piwińska, Koloryt uczuć, klimat wewnętrzny, topografia wyobraźni w cyklu „Ballad i romansów”, w: tejże, Wolny myśliwy. Osiem prób czytania Mickiewicza, Gdańsk 2003.

Cz. Zgorzelski, Wstęp w: Adam Mickiewicz, Wybór poezyj, oprac. Cz. Zgorzelski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1974.

Adam Mickiewicz, Dziady. Poema. Część II i IV, w: tegoż, Dzieła, t: III, oprac. Z. Stefanowska, Warszawa 1999.

B. Dopart, Ballady i „Dziady wileńskie” – próba lektury, w: tegoż, Mickiewiczowski pięcioksiąg romantyczny, Kraków 2022, s. 27-65.

A. Ziołowicz, Dramat jako liryczne wyznanie. O IV części Dziadów Adama Mickiewicza, w: tejże, Dramat i romantyczne „Ja”. Studium podmiotowości w dramaturgii polskiej doby romantyzmu, Kraków 2002, s. 63-100.

Adam Mickiewicz, Sonety krymskie, w: tegoż, Dzieła, t. I: Wiersze, oprac. Cz. Zgorzelski, Warszawa 1998.

I. Opacki, Człowiek w sonetach przełomu (o sonetach Mickiewicza), w: tegoż, „W środku niebokręga”. Poezja romantycznych przełomów, Katowice 1995, 35-50.

B. Dopart, Poezja transcendentalna „Sonetów krymskich”, w: tegoż, Mickiewiczowski pięcioksiąg romantyczny, Kraków 2022, s. 91-122.

Antoni Malczewski, Maria. Powieść ukraińska, wprowadzenie napisali H. Krukowska i J. Ławski, Białystok 1995.

H. Krukowska, Ciemna strona istnienia w romantycznym poemacie Malczewskiego, w: A. Malczewski, Maria. Powieść ukraińska, wprowadzenie napisali H. Krukowska i J. Ławski, Białystok 1995, s. 7-58.

R. Przybylski, Wstęp, w: A. Malczewski, Maria, oprac. Ryszard Przybylski, Wrocław-Kraków 1958, s. III-CXXVIII.

* J. Ławski, Malczewski – iluminacje i klęski melancholijnego wędrowca, w: A. Malczewski, Maria. Powieść ukraińska, wprowadzenie napisali H. Krukowska i J. Ławski, Białystok 1995, s. 59-90.

Seweryn Goszczyński, Zamek kaniowski, oprac. H. Krukowska, Białystok 1994.

H. Krukowska, Czarny romantyzm Goszczyńskiego, w: S. Goszczyński, Zamek kaniowski, oprac. H. Krukowska, Białystok 1994, s. 5-43.

M. Mochnacki, O literaturze polskiej w wieku XIX, w: M. Mochnacki, Rozprawy literackie, oprac. M. Strzyżewski, Wrocław-warszawa-Kraków 2000, s. 173-346.

M. Strzyżewski, Wstęp, w: M. Mochnacki, Rozprawy literackie, oprac. M. Strzyżewski, Wrocław-warszawa-Kraków 2000, s. VII-CI.

Adam Mickiewicz, Konrad Wallenrod, oprac. S. Chwin, Wrocław 2019. BN Seria I, nr 72.

[Obowiązuje znajomość Wstępu Stefana Chwina do powyższego wydania].

H. Krukowska, Doliny piękne zostawmy szczęśliwym. „Konrad Wallenrod” Adama Mickiewicza, w: tejże, Noc romantyczna. Mickiewicz, Malczewski, Goszczyński. Interpretacje, Gdańsk 2011.

*B. Dopart, Tragizm i ojczyzna w „Konradzie Wallenrodzie”. Część II: Temat ojczyzny w „Konradzie Wallenrodzie”, w: tegoż, Mickiewiczowski pięcioksiąg romantyczny, Kraków 2022, s. 159-204.

Aleksander Fredro, Pan Geldhab, w: tegoż, Komedie 1817-1826, tom 1, Warszawa 2023.

D. Ratajczakowa, Aleksander Fredro, w: Historia literatury polskiej w dziesięciu tomach, tom V: Romantyzm. Część druga, Bochnia-Kraków-Warszawa [bdw], s. 103-125.

E. Hoffman-Piotrowska, Czy Fredro chciał pisać jak romantyk?, w: Uniwersalność komizmu. Aleksander Fredro w dwieście dwudziestą rocznicę urodzin, pod red. W. Rzońcy i K. Samsela, Warszawa 2015, s. 95-108.

*M. Inglot, Dwieście lat trudnej recepcji – życie po życiu Aleksandra Fredry, w: Uniwersalność komizmu. Aleksander Fredro w dwieście dwudziestą rocznicę urodzin, pod red. W. Rzońcy i K. Samsela, Warszawa 2015, s. 11-41.

Aleksander Fredro, Pan Jowialski, oprac. i komentarz A. Ziołowicz, Kielce 2023.

A.Ziołowicz, Osobliwości „Pana Jowialskiego”, w: A. Fredro, Pan Jowialski, Kielce 2023, s. 305-349.

Adam Mickiewicz, Księgi narodu polskiego i Księgi pielgrzymstwa polskiego, w: tegoż, Dzieła, t. V: Proza artystyczna i pisma krytyczne, Warszawa 1997.

S. Pigoń, O „Księgach narodu i pielgrzymstwa polskiego” Adama Mickiewicza, Kraków 1911. [fragmenty].

Z. Stefanowska, Historia i profecja. Studium o „Księgach narodu i pielgrzymstwa polskiego” Adama Mickiewicza, Warszawa 1962 (lub 1998). [fragemnty].

A. Mickiewicz, Dziady. Poema, część III, w: tegoż, Dzieła, t: III, oprac. Z. Stefanowska, Warszawa 1999.

B. Dopart, Polska – Chrystusem narodów?, w: „Dziady” Adama Mickiewicza. Poemat, adaptacje, tradycje, pod red. B. Doparta, Kraków 1999, s. 70-92.

II semestr

Adam Mickiewicz, Liryki lozańskie [Snuć miłość, Nad wodą wielka i czystą, Gdy tu mój trup, Polały się łzy me czyste, Ach, już i w rodzicielskim domu…, Uciec z dusza na listek…], w: tegoż, Dzieła, tom I: Wiersze oprac. Cz. Zgorzelski, Warszawa 1998, 411-414.

M. Stala, Lozańskie wiersze Adama Mickiewicza albo niepewność interpretatora, w: tegoż, Trzy nieskończoności, O poezji Adama Mickiewicza, Bolesława Leśmiana i Czesława Miłosza, Kraków 2001, s. 9-32.

J. Łukasiewicz, Cykl lozański jako dziedzictwo, w: Liryki lozańskie Adama Mickiewicza. Strona Lemanu. Antologia, Kraków 1998, s. 364-377.

Juliusz Słowacki, Rozłączenie, w: tegoż, Dzieła wybrane. Liryki i powieści poetyckie, oprac. J. Krzyżanowski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974.

T. Kostkiewiczowa, Rozłączenie, w: Juliusza Słowackiego rym błyskawicowy. Analizy i interpretacje, pod red. S. Makowskiego, Warszawa 1980.s. 19-25.

J. Słowacki, Listy poetyckie z Egiptu, w: tegoż, Wiersze, wstęp i oprac. J. Brzozowski, Z. Przychodniak, Wrocław 2013, s. 157-204.

Cz. Zgorzelski, Listy poetyckie z Egiptu, w: tegoż, Liryka w pełni romantyczna. Studia i szkice o wierszach Słowackiego, Warszawa 1981.s. 67-89.

J. Słowacki, Gdy noc głęboka wszystko uśpi i oniemi…, w: tegoż, Wiersze, wstęp i oprac. J. Brzozowski, Z. Przychodniak, Wrocław 2013, s.540.

Cz. Zgorzelski, Gdy noc głęboka wszystko uśpi i oniemi, w: Juliusza Słowackiego rym błyskawicowy. Analizy i interpretacje, pod red. S. Makowskiego, Warszawa 1980, s. 155-154.

Juliusz Słowacki, Beniowski. Poema, oprac. Alina Kowalczykowa, Wrocław-Warszawa-Kraków 1996. [Obowiązuje znajomość Wstępu autorstwa A. Kowalczykowej do tego wydania].

Juliusz Słowacki, Anhelli, w: tegoż, Dzieła wybrane. Poematy, oprac. J. Krzyżanowski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974, s. 255-310.

J. Maciejewski, Florenckie poematy Słowackiego, Wrocław 1974.

Z. Trojanowiczowa, Sybir romantyków, w opracowaniu materiałów wspomnieniowych uczestniczył J. Fiećko, Poznań 1993.

Juliusz Słowacki, Ksiądz Marek, oprac. Marta Piwińska, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991.

[Obowiązuje znajomość Wstępu autorstwa Marty Piwińskiej do tego wydania].

Zygmunt Krasiński, Irydion, w: Dzieła zebrane. Dramaty I, oprac. edytorskie M. Bizior-Dombrowska, Toruń 2017, s. 233-515.

A.Waśko, Irydion, w: tegoż, Zygmunt Krasiński. Oblicza poety, Kraków 2001, s. 180-220.

Zygmunt Krasiński, Przedświt, w: Dzieła zebrane. Poematy, tom 2, oprac. edytorskie M. Szargot, Toruń 2017, s. 83-150.

A.Waśko, „Jedna w Bogu pieśń”, w: tegoż, Zygmunt Krasiński. Oblicza poety, Kraków 2001, s. 283-340.

Cyprian Norwid, Promethidion. Rzecz w dwóch dialogach z epilogiem, Wydanie krytyczne, tekst opracował, objaśnieniami i uwagami edytorskimi opatrzył Stefan Sawicki, Kielce 2022.

[Obowiązuje znajomość następujących komentarzy z niniejszego wydania: S. Sawicki, „Promethidion” od strony sztuki i od innych stron, G. Halkiewicz-Sojak, Autokreacja w „Promethidionie”].

Cyprian Norwid, Vade-mecum, oprac. Józef Fert, Wrocław-Warszawa-Kraków 1999.[Obowiązuje znajomość Wstępu autorstwa Józefa Ferta].

Cyprian Norwid, Pierścień Wielkiej-Damy, czyli Ex-Machina Durejko, oprac. S. Świontek, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1990. [Obowiązuje znajomość Wstępu autorstwa Sławomira Świontka do tego wydania].

Z. Sudolski, Korespondencja, w: Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa, Wrocław 1991, s. 432 i

Z. Sudolski, Polski list romantyczny, Kraków 1997.

D. Grzesiak, Struktura listu romantycznego, w: Sztuka pisania o liście polskim w wieku XIX, pod red. J. Sztachelska, E. Dąbrowicz, Białystok 2000.

*D. Sosnowska, Wstęp, w: Wybór listów romantycznych. Dzikie nasze położenie, wybór i oprac. D. Sosnowska, Wrocław 1997.

*J. Kott, Największa powieść polskiego romantyzmu, w: Z. Krasiński, Sto listów do Delfiny, oprac. J. Kott, Warszawa 1966.

Zakres tematów:

II semestr

Wiersze późne Adama Mickiewicza (liryka lozańska)

Liryka w pełni romantyczna (poezje Juliusza Słowackiego)

Romantyczny poemat dygresyjny (Juliusz Słowacki, Beniowski).

Romantyczne poematy profetyczne(Juliusz Słowacki, Anhelli)

Dramaturgia Juliusza Słowackiego z okresu mistycznego (Juliusz Słowacki, Ksiądz Marek)

Romantyczne wizje historiozoficzne (Zygmunt Krasiński, Irydion)

Warianty mesjanizmu romantycznego (Zygmunt Krasiński, Przedświt)

Koncepcja sztuki C. Norwida (Cyprian Norwid, Promethidion. Rzecz w dwóch dialogach z epilogiem)

U progu liryki nowoczesnej (Cyprian Norwid, Vade-mecum)

Późnodziewiętnastowieczna koncepcja białej tragedii (Cyprian Norwid, Pierścień Wielkiej-Damy, czyli Ex-Machina Durejko)

Romantyczna epistolografia (Listy wybrane Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego, Cypriana Norwida).

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne:

- wykład wprowadzający do danego tematu,

- klasyczna metoda problemowa

- dyskusja.

Ocena ciągła przygotowania studenta do zajęć.

Ocena końcowa uzależniona jest od obecności i aktywności studenta.

Kolokwium pisemne; pisemna praca roczna na ocenę.

Metody i kryteria oceniania:

I semestr:

Kolokwium semestralne na ocenę -25 stycznia 2024 r.

II semestr:

Praca roczna z historii literatury polskiego romantyzmu. Temat pracy wymaga konsultacji i uzgodnienia z prowadząca ćwiczenia.

Termin złożenia pracy rocznej - 27 maja 2024 r.

Prowadząca zajęcia zastrzega sobie prawo do podwyższenia oceny końcowej o stopień osobom systematycznie uczestniczącym w zajęciach, zainteresowanym, przygotowanym i aktywnie biorącym udział w dyskusji.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)