Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sztuka wystąpień publicznych [WT-DKS-P-SW] Semestr zimowy 2023/24
Wykład, grupa nr 4

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Sztuka wystąpień publicznych [WT-DKS-P-SW]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023/24_Z] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 15:00 - 16:30
sala 116 s. konferencyjna
Kampus Dewajtis Nowy Gmach jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 23
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Krzysztof Marcyński
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Arystoteles, Retoryka-Poetyka, Warszawa 1988.

Korolko M., Sztuka Retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1990.

Lichański J.Z. (red.), Uwieść słowem czyli retoryka stosowana, Warszawa 2003.

Marcyński K., Kompetencja komunikacyjna. Studium medioznawcze, Warszawa 2017.

Marcyński K., Klasyczna retoryka na współczesne czasy. Wybrane elementy kanonu retorycznego, w: Media w Kościele i Kościół w mediach. Edukacja medialna, dziennikarska i w zakresie public relations oraz zastosowania Web 2.0 w Kościele w Polsce, red. Przybysz M., Kloch J., Katowice 2012, s. 127-160.

Lewandowska-Tarasiuk E., Sztuka wystąpień publicznych czyli jak zostać dobrym mówcą, Warszawa 2001.

Literatura uzupełniająca:

Rusinek M., Załazińska A., Retoryka podręczna czyli jak wnikliwie słuchać i przekonująco mówić, Kraków 2005.

Hogan K., Psychologia perswazji, Warszawa 2001.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie w zajęcia, zasady i ustalenie kontraktu zajęć – 3.10.2023

2. Zadanie nr 1: Wystąpienie publiczne o niej/nim (60 s. na jedną osobę): 10.10.2023

3. Zadanie nr 1 cd. - Wystąpienie publiczne o niej/nim (60 s. na jedną osobę) - 17.10.2023

4. Radzenie sobie ze stresem – 24.10.2023

5. Zadanie nr 2: Spontaniczne wystąpienie publiczne na wylosowany na zajęciach temat (60 s. na jedną osobę): 31.10.2023

6. Zadanie nr 3: Prezentacja projektu „mój ulubiony mówca” lub „arcyciekawy fragment publicznej mowy: 7.11.2023

7. Cechy dobrego mówcy – 14.11.2023

8. Zadanie nr 4: Prezentacja projektu „arcyciekawe sformułowania”: 21.11.2023

9. Klasyczny plan mowy publicznej: 28.11.2023

10. Zadanie nr 5: Prezentacja swojej mowy publicznej i jej ewaluacja (5 min. na jedną osobę): 5.12.2023

11. Zadanie nr 5: Prezentacja swojej mowy publicznej i jej ewaluacja (5 min. na jedną osobę): 12.12.2023

12. Zadanie nr 5: Prezentacja swojej mowy publicznej i jej ewaluacja (5 min. na jedną osobę): 19.12.2023

13. Zadanie nr 5: Prezentacja swojej mowy publicznej i jej ewaluacja (5 min. na jedną osobę): 9.01. 2023

14. Zadanie nr 5: Prezentacja swojej mowy publicznej i jej ewaluacja (5 min. na jedną osobę): 16.01.2023

15. Podsumowanie, zaliczenia: 23.01.2023

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

EK nr 1 realizowany metodą wykładu konwersatoryjny

EK nr 2 realizowany metodą wykładu konwersatoryjnego, dyskusji dydaktycznej i metody eksponującej (film)

EK nr 3 realizowany metodą ćwiczeń przedmiotowych

EK nr 4 realizowany metodą ćwiczeń przedmiotowych, metody sytuacyjnej i ćwiczeń produkcyjnych

EK nr 5 realizowany metodą dyskusji dydaktycznej związanej z wykładem i metody sytuacyjnej.

Na ocenę końcową składa się aktywne uczestnictwo studenta w zajęciach, obecność (90%) – dopuszczalne są trzy (3) nieobecności w semestrze, oddanie projektów i ich zaprezentowanie pt. "wystąpienia publiczne o sobie” (1min), „mowa spontaniczna” (1min), mój ulubiony mówca lub arcyciekawy fragment publicznej mowy polityka (2min), arcyciekawe sformułowania (15 sformułowań), przygotowanie i zaprezentowanie mowy publicznej – w określonych przez prowadzącego terminach (5min) i kryteriach (mowa publiczna oparta na schemacie klasycznej mowy publicznej). O ocenie dobrej lub bardzo dobrej z przedmiotu decyduje suma uzyskanych punktów z wyżej opisanych projektów i ćwiczeń oraz obecności na zajęciach (według wyżej przedstawionych warunków).

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składa się aktywne uczestnictwo studenta w zajęciach, obecność (90%) – dopuszczalne są trzy (3) nieobecności w semestrze, oddanie projektów i ich zaprezentowanie pt. "wystąpienia publiczne o niej/nim” (1min), „mowa spontaniczna” (1min), mój ulubiony mówca lub arcyciekawy fragment publicznej mowy polityka (2min), arcyciekawe sformułowania (10 sformułowań), przygotowanie i zaprezentowanie mowy publicznej – w określonych przez prowadzącego terminach (5min) i kryteriach (mowa publiczna perswazyjna oparta na schemacie klasycznej mowy publicznej). O ocenie dobrej lub bardzo dobrej z przedmiotu decyduje suma uzyskanych punktów z wyżej opisanych projektów i ćwiczeń oraz obecności na zajęciach (według wyżej przedstawionych warunków).

Dla efektów DL_W16, DL_U04, DL_U12, DL_U15, DL_K06:

Na ocenę bardzo dobrą:

- student definiuje, wymienia, zna i rozumie wszystkie najważniejsze współczesne procesy kulturowe związane z upowszechnieniem się technik wizualnych,

- student omawia i diagnozuje wszystkie kluczowe motywy i wydarzenia z historii mediów i dziennikarstwa dla interpretowania i rozumienia współczesnych zjawisk,

- student posługuje się biegle językiem polskim oraz wybranym językiem obcym w mowie i piśmie na poziomie B2,

- student prezentuje biegle, kompetentnie, skutecznie własne poglądy i pomysły, a także przekonuje do nich rozmówców,

- student przestrzega wszystkie zasady etyki zawodowej i normy współżycia społecznego.

Na ocenę dobrą:

- student definiuje, wymienia, zna i rozumie większość najważniejszych współczesnych procesów kulturowych związanych z upowszechnieniem się technik wizualnych,

- student omawia i diagnozuje większość kluczowych motywów i wydarzeń z historii mediów i dziennikarstwa dla interpretowania i rozumienia współczesnych zjawisk,

- student posługuje się biegle językiem polskim oraz wybranym językiem obcym w mowie i piśmie na poziomie B2,

- student prezentuje większość własnych poglądów i pomysłów, a także przekonuje do nich rozmówców,

- student przestrzega większość zasad etyki zawodowej i norm współżycia społecznego.

Na ocenę dostateczną:

- student definiuje, wymienia, zna i rozumie niektóre najważniejsze współczesne procesy kulturowe związane z upowszechnieniem się technik wizualnych,

- student omawia i diagnozuje niektóre kluczowe motywy i wydarzenia z historii mediów i dziennikarstwa dla interpretowania i rozumienia współczesnych zjawisk,

- student posługuje się językiem polskim oraz wybranym językiem obcym w mowie i piśmie na poziomie B2 na poziomie podstawowym,

- student prezentuje niektóre własne poglądy i pomysły, a także niekiedy przekonuje do nich rozmówców,

- student przestrzega niektóre zasady etyki zawodowej i normy współżycia społecznego.

Uwagi:

dk2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)