Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia środowiska WM-CH-473
Reguły punktacji przedmiotu

WM-CH-2 - Chemia - uzupełniające studia magisterskie 2-letnie
WM-CH-3 - Chemia - uzupełniające studia magisterskie 3-letnie

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WM-CH-2
Chemia - uzupełniające studia magisterskie 2-letnie
WM-CH-3
Chemia - uzupełniające studia magisterskie 3-letnie
1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną
ECTS
2
(2014/15_L - ...)
3
(2006/07 - 2007/08)
4
(2008/09 - ...)
3
(2006/07 - 2007/08)
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)