Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza matematyczna I WM-FI-S1-E1-AM1
Reguły punktacji przedmiotu

WM-CH-1 - Chemia - studia I stopnia stacjonarne
WM-CH-N-1 - Chemia - studia I stopnia stacjonarne
WM-FI-1 - Fizyka - studia I stopnia
WM-FI-N-1 - Fizyka - studia I stopnia stacjonarne
WM-NS-N-1 - Nauki Ścisłe - studia I stopnia stacjonarne

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WM-CH-1
Chemia - studia I stopnia stacjonarne
WM-CH-N-1
Chemia - studia I stopnia stacjonarne
WM-FI-1
Fizyka - studia I stopnia
WM-FI-N-1
Fizyka - studia I stopnia stacjonarne
WM-NS-N-1
Nauki Ścisłe - studia I stopnia stacjonarne
1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną
ECTS
6
(ARCH - ARCH)
8
(2019/20_Z - ...)
6
(2013/14_L - 2018/19_L)
6
(2013/14 - 2013/14)
5
(2014/15 - 2014/15)
6
(2015/16_Z - 2018/19_L)
8
(2013/14_L - 2018/19_L)
6
(2012/13_Z - 2012/13_Z)
8
(2013/14_Z - 2013/14_Z)
9
(2018/19_Z - 2018/19_L)
6
(2012/13_Z - 2012/13_Z)
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)