Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do termodynamiki i fizyki statystycznej WM-FI-S1-E6-WTFS
Reguły punktacji przedmiotu

WM-FI-1 - Fizyka - studia I stopnia
WM-FI-N-1 - Fizyka - studia I stopnia stacjonarne
WM-NS-L - Nauki Ścisłe - studia licencjackie
WM-R-FI - Fizyka - studia doktoranckie

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WM-FI-1
Fizyka - studia I stopnia
WM-FI-N-1
Fizyka - studia I stopnia stacjonarne
WM-NS-L
Nauki Ścisłe - studia licencjackie
WM-R-FI
Fizyka - studia doktoranckie
1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną
ECTS
6
(2012/13_Z - 2016/17_Z)
7
(2010/11_Z - 2010/11_Z)
6
(2013/14_Z - ...)
5
(2018/19_Z - ...)
6
(2013/14 - ...)
5
(2014/15 - ...)
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)