Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Egzegeza Nowego Testamentu/Exegesis of the New Testament WT-DTE-SNT2
Reguły punktacji przedmiotu

WT-R-ABI - Biblical theology
WT-R-BI - Teologia biblijna - studia doktoranckie

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WT-R-ABI
Biblical theology
WT-R-BI
Teologia biblijna - studia doktoranckie
1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną
ECTS
4
(2015/16 - 2018/19)
7
(2019/20_Z - ...)
0.5
(2018/19_Z - ...)
0.5
(2017/18_Z - 2017/18_L)
0.5
(2018/19_Z - ...)
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)