Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teologia dogmatyczna - mariologia, eklezjologia WT-DTE-TME
Reguły punktacji przedmiotu

WT-DNK-MGR - Specjalność Nauczycielsko - Katechetyczna - studia magisterskie
WT-DNK-N-MGR - Specjalność Nauczycielsko-Katechetyczna - studia jednolite magisterskie stacjonarne
WT-DTE-MGR - Teologia ogólna - studia magisterskie
WT-DTE-N-MGR - Teologia ogólna - studia jednolite magisterskie stacjonarne

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WT-DNK-MGR
Specjalność Nauczycielsko - Katechetyczna - studia magisterskie
WT-DNK-N-MGR
Specjalność Nauczycielsko-Katechetyczna - studia jednolite magisterskie stacjonarne
WT-DTE-MGR
Teologia ogólna - studia magisterskie
WT-DTE-N-MGR
Teologia ogólna - studia jednolite magisterskie stacjonarne
1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną
ECTS
2
(2009/10_L - 2009/10_L)
3
(2010/11_L - 2010/11_L)
2
(2011/12_L - 2012/13_L)
3
(2013/14_L - ...)
2
(2011/12_L - 2012/13_L)
2
(2011/12_L - 2012/13_L)
2
(2011/12_L - 2012/13_L)
2
(2011/12_L - 2012/13_L)
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)