Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Grupa wykład/seminarium/konwersatorium do wyboru (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Szkoła Doktorska UKSW)

Jednostka: Szkoła Doktorska UKSW Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Grupa wykład/seminarium/konwersatorium do wyboru
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22_Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22_L - Semestr letni 2021/22
2022/23_Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23_L - Semestr letni 2022/23
2023/24_Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24_L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22_Z 2021/22_L 2022/23_Z 2022/23_L 2023/24_Z 2023/24_L
SzD-PS-WR-II brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
SzD-PS-WR-I brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ten kurs ma na celu poprawę umiejętności pisania po angielsku w badaniach psychologicznych.

Strona przedmiotu
SzD-NT-MF brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Erich Fromm był naukowcem badającym różne dziedziny wiedzy (interesował się filozofią, moralnością, socjologią, psychologią oraz religiami: judaizmem, chrześcijaństwem i buddyzmem). Analizował naturę ludzką w oparciu o duchowość Mistrza Eckharta, problematykę moralną Barucha Spinozy, psychoanalizę Zygmunta Freuda i materializm historyczny Karola Marksa. Zajmował się badaniem istoty człowieka i społeczeństwa, w tym problematyką dobra i zła. Zaproponował konkretną wizję dojrzałego moralnie człowieka i zdrowego społeczeństwa przy pomocy antonimów o zabarwieniu etycznym. Celem wykładu jest prześledzenie znaczeń poszczególnych antonimów moralnych Ericha Fromma.

Strona przedmiotu
SzD-LI-ART brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są metodom badania legend literackich.

Strona przedmiotu
SzD-PE-BBP brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Warsztat ma na celu (1) zaznajomienie z podejściem badawczym, które wywodzi się z kręgu kultury anglosaskiej i zdobywa coraz większe uznanie również w pedagogice polskiej, i (2) praktyczne zastosowanie go do przygotowania w grupie miniprojektu badawczego. Wspomniane podejście określa się mianem close-to-practice, co można przetłumaczyć jako bliskie praktyce lub zwrócone ku praktyce. W badaniu bliskim praktyce (close-to-practice research) chodzi nie tyle o przezwyciężenie rozdźwięku między teorią pedagogiczną a praktyką edukacyjną, lecz o nawiązanie realnej współpracy między teoretykami i praktykami w celu rozwiązywania rzeczywistych problemów pedagogicznych i nieustannego optymalizowania edukacji. Do urzeczywistnienia tych dwu celów konieczne są wiedza i umiejętności badawcze zarówno po stronie teoretyków, jak i praktyków, ale nade wszystko gotowość do kreatywnego myślenia nad sposobami modyfikowania działania pedagogicznego.

Strona przedmiotu
SzD-NT-BIBL brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach wykładów zostanie przedstawiona symboliczna interpretacja Biblii oraz jej zastosowanie w aspekcie duchowości.

Strona przedmiotu
SzD-NT-BIBLIA brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
SzD-NCH-CIS brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
SzD-FI-PLAT brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Platoński dialog Politeia liczy dziesięć ksiąg, których treść stanowią rozmowy Sokratesa z Trazymachem z Chalkedonu i braćmi: Platonem, Glaukonem, Adeimantosem, dotyczące istoty sprawiedliwości. W trakcie dialogu rozmówcy wyobrażają sobie idealne, sprawiedliwe państwo i opisują jego podstawowe cechy. W takim państwie powinny istnieć trzy stany ludzi: stan pracowitych rolników i rzemieślników, stan dzielnych żołnierzy-strażników i stan mądrych zwierzchników-władców. Podział na klasy wewnątrz państwa oparty jest przede wszystkim na uzdolnieniach. Każdy z nich zabiega o realizację i doskonałość ściśle określonej cnoty: rolnicy i rzemieślnicy – powściągliwości, strażnicy – odwagi (dzielności), a władcy – mądrości. Rozmowa dotyczy tego jak stworzyć prawdziwie sprawiedliwą wspólnotę i czy w ogóle jest to możliwe.

Strona przedmiotu
SzD-PE-DYG brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
SzD-PK-NIEWMAŁ brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie, interpretacja i stosowanie w praktyce przepisów kanonicznego prawa małżeńskiego, materialnego i procesowego, dotyczących dowodzenia nieważności małżeństwa

Strona przedmiotu
SzD-NT-DUCH brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
SzD-PK-MON brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treść zajęć stanowią normy dotyczące stosowania egzorcyzmów zawarte przede wszystkim w Kodeksie prawa kanonicznego i w Księdze egzorcyzmów oraz szeroko pojętej rzeczywistości opętania.

Strona przedmiotu
SzD-PS-FAŁPAM brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zjawisko fałszywej pamięci jest od kilku dekad analizowane w ramach psychologii pamięci, inspirując liczne badania eksperymentalne i dociekania teoretyczne. W czasie wykładów omówione zostaną wybrane przykłady zniekształceń pamięci, których badania doprowadziły do zrozumienia istotnych mechanizmów funkcjonowania pamięci u człowieka.

Strona przedmiotu
SzD-FI-FILPRZ brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematem zajęć jest kształtowanie się relacji między filozofią i naukami przyrodniczymi w okresie od formowania się nauk przyrodniczych w nowożytności do czasów współczesnych. Celem zajęć jest zaprezentowanie wspomnianych relacji, wskazanie na wzajemne zależności filozofii i nauk przyrodniczych, rozważenie ich wzajemnego znaczenia oraz porównanie naukowo-przyrodniczego i filozoficznego obrazu świata.

Strona przedmiotu
SzD-FI-FP brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zaznajomienia studenta z filozoficznym zagadnieniem przyjemności zarówno w toku historycznym, jak i systematycznym. Wykład będzie obejmował przegląd stanowisk historycznych na naturę przyjemności, jej funkcje w życiu psychologicznym i moralnym człowieka, jak i przegląd stanowisk dyskutowanych współcześnie, szczególnie w obrębie anglosaskiej filozofii analitycznej oraz kognitywistyki.

Strona przedmiotu
SzD-LI-KASK brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
SzD-NKSM-KOMWIZ brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład dedykowany jest studentom Szkoły doktorskiej UKSW i obejmuje takie zagadnienia jak: komunikacja wizualna jako forma przekazu informacji, procesy komunikacji wizualnej z perspektywy nadawców i odbiorców, metody i techniki analizy przekazów wizualnych, obraz jako nośnik wartości, idei i emocji, funkcje komunikacyjne kodu wizualnego w reklamie, wizualizacja danych, dziennikarstwo danych, obraz w internecie, komunikacja wizualna w kampaniach społecznych, obraz a słowo w reklamie religijnej.

Strona przedmiotu
SzD-NP-KP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
SzD-LI-LIT brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie studentów z zagadnieniem intencjonalności tekstu w oparciu o koncepcję rozwiniętą przez Q. Skinnera w jego pracy "Wizje polityki. Rozważania o metodzie".

Strona przedmiotu
SzD-PK-ŁPK brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Lektorat języków starożytnych - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Lektorat języków starożytnych - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zasadnicza część zajęć jest poświęcona tłumaczeniu wybranych fragmentów wyroków Roty Rzymskiej oraz przypomnieniu najważniejszych zagadnień z zakresu gramatyki języka łacińskiego.

Strona przedmiotu
SzD-NT-MEDIA brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
SzD-PS-MSBSPOŁ brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Seminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Najprościej mówiąc, mieszane strategie badawcze zakładają łącznie metod ilościowych oraz jakościowych i chociaż podejście takie jest coraz częściej spotykane w badaniach społecznych - w tym również w psychologii - to strategie mieszane nadal budzą wiele kontrowersji i problemów. Celem zajęć jest w pierwszej kolejności przybliżenie Doktorantom/ Doktorantkom specyfiki badań jakościowych a następnie przedyskutowanie korzyści, wyzwań i ograniczeń łączenia podejścia ilościowego i jakościowego w planie badawczym.

Strona przedmiotu
SzD-PE-MGZ brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia do wyboru dla doktorantów, poświęcone problematyce zmienności pokoleniowej w warunkach dynamicznie przyspieszających zmian społecznych, technologicznych, ekonomicznych, politycznych, edukacyjnych, kulturowych

Strona przedmiotu
SzD-NP-INNOW brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład dla szkoły doktorskiej.

Strona przedmiotu
SzD-NT-ESCH brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Bez wątpienia w łatwiej jest powiedzieć czym eschatologia nie jest, niż czym jest. Jedno jest pewne odnosi się ona do osoby ludzkiej, która zmierza do osiągnięcia celu ostatecznego w relacji do Boskiej Osoby Chrystusa i spełnienia w Trójjedynym Bogu. W wykładzie wykażemy, że personalistycznie uprawiana eschatologia nie jest nauką wyłącznie o przyszłości: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość łączą się w niej w sposób węzłowy. Celem wykładu będzie poznanie ludzkiej egzystencji w odniesieniu do rzeczywistości eschatycznej.

Strona przedmiotu
SzD-PS-PERS brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
SzD-PE-PERS brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
SzD-PRPN brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Warsztaty - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Warsztaty - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia, prowadzone online, mają charakter w dużej mierze praktyczny (warsztatowy) i dotyczą wybranych zagadnień związanych z tekstologią, stylistyką i poprawnością językową w odniesieniu do tekstów naukowych. Ich celem jest rozwijanie i doskonalenie umiejętności poprawnego, sprawnego i komunikatywnego pisania tekstów naukowych, a także ich redagowania.

Strona przedmiotu
SzD-AR-POL brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)