Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty dla II roku biologii I stopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Biologii i Nauk o Środowisku)

Jednostka: Wydział Biologii i Nauk o Środowisku Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty dla II roku biologii I stopnia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2019/20_Z - Semestr zimowy 2019/20
2019/20_L - Semestr letni 2019/20
2020/21_Z - Semestr zimowy 2020/21
2020/21_L - Semestr letni 2020/21
2021/22_Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22_L - Semestr letni 2021/22
2022/23_Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23_L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2019/20_Z 2019/20_L 2020/21_Z 2020/21_L 2021/22_Z 2021/22_L 2022/23_Z 2022/23_L
WB-BI-23-06 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Typy anatomii człowieka. Przedmiot i znaczenie anatomii funkcjonalnej człowieka. Budowa organów i układów organów oraz zależności funkcjonalne między nimi, decydujące o działaniu organizmu człowieka. Specyfika budowy i funkcji wybranych komórek i tkanek tworzących ludzkie narządy i ich układy. Procesy fizjologiczne zachodzące w poszczególnych narządach i układach narządów ludzkiego organizmu.

Strona przedmiotu
WB-BI-23-06ćw brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Typy anatomii człowieka. Przedmiot i znaczenie anatomii funkcjonalnej człowieka. Budowa organów i układów organów oraz zależności funkcjonalne między nimi, decydujące o działaniu organizmu człowieka. Specyfika budowy i funkcji wybranych komórek i tkanek tworzących ludzkie narządy i ich układy. Procesy fizjologiczne zachodzące w poszczególnych narządach i układach narządów ludzkiego organizmu.

Strona przedmiotu
WB-BI-24-20 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problemami współczesnej antropologii, wliczając w to, między innymi, wybrane aspekty prymatologii, problemy związane z antropogenezą, koncepcją ras ludzkich, biologicznym podłożem i ewolucją zachowań kulturowych, rozwojem ontogenetycznym człowieka oraz biologicznymi skutkami przemian kulturowych. Poznanie metod i instrumentarium badawczego pozwoli nabyć praktyczne umiejętności w zakresie antropologii fizycznej.

Strona przedmiotu
WB-BI-24-20lab brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WB-BI-23-11 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom przedmiotu: zaawansowany

Cele przedmiotu: Zdobycie wiedzy z zakresu biochemii ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki procesów biochemicznych zachodzących w organizmie człowieka,

Strona przedmiotu
WB-BI-23-11lab brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Laboratorium - 60 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Laboratorium - 60 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 60 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci zapoznają się z podstawowymi metodami ilościowego oraz jakościowego oznaczania różnych związków (takich jak węglowodany, białka, lipidy) stosowanymi w badaniach biochemicznych, a także z technikami izolowania kwasów nukleinowych z materiału biologicznego. Nabiorą również doświadczenia w pracy z enzymami. Zdobędą przy tym umiejętności obsługi podstawowych urządzeń jak spektrofotometr, pH-metr, wirówka, łaźnia wodna, homogenizator.

Strona przedmiotu
WB-BI-23-02 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WB-BI-23-02ćw brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WB-BI-23-18 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom przedmiotu: podstawowy

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z informacjami obejmującymi podstawowe zagadnienia z zakresu fizjologii i cytofizjologii roślin.

Wymagania wstępne: znajomość botaniki ogólnej, cytologii i biochemii

Strona przedmiotu
WB-BI-23-18lab brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu: celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z pracą praktyczną obejmującą podstawowe zagadnienia z zakresu fizjologii i cytofizjologii roślin

Wymagania wstępne: znajomość biologii komórki, podstaw biologii, botaniki i biochemii

Strona przedmiotu
WB-BI-23-22 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WB-BI-23-22ćw brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WB-BI-24-19 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia terenowe - 60 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia terenowe - 60 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia terenowe - 60 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia terenowe - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student pozna praktyczną wiedzę o obserwowaniu, rozpoznawaniu i opisywaniu różnorodności świata roślin i zwierząt Mazowsza.

Strona przedmiotu
WB-BI-24-06 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta biologii z szerokim spektrum zastosowań genetyki z akcentem na genetykę mendlowską, molekularną, diagnostyczną oraz genetykę populacyjną i sądową.

Strona przedmiotu
WB-BI-24-06lab brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Laboratorium - 45 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Laboratorium - 45 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 45 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z aktualną wiedzą w zakresie genetyki.

Strona przedmiotu
WB-BI-24-01 brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z pracą w laboratorium syntezy organicznej

Wymagania wstępne: podstawowe wiadomości z zakresu chemii organicznej

Strona przedmiotu
WB-BI-24-13 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom przedmiotu:podstawowy

Cele przedmiotu:

Celem jest zapoznanie studentów z ogólnymi zasadami wzrostu, oceny i klasyfikacji mikroorganizmów, opisem mikrobiologicznych form życia, wykorzystaniem mikroorganizmów i ich rolą w biotechnologii, ochronie środowiska oraz wpływem na zdrowie ludzkie. Podczas praktyki laboratoryjnej studenci poznają podstawowe mikrobiologiczne techniki laboratoryjne

Strona przedmiotu
WB-BI-24-13lab brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Laboratorium - 45 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Laboratorium - 45 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 45 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu: Studenci zapoznają się z morfologią i systematyką takich mikroorganizmów jak bakterie i grzyby. Poznają podstawowe techniki pracy w laboratorium mikrobiologicznym.

Strona przedmiotu
WB-BI-24-PRAK brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Praktyka - 120 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Praktyka - 120 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Praktyka - 120 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Praktyka - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci odbywają praktyki w wymiarze 120 godzin w wybranych przez siebie instytucjach i zakładach pracy. W czasie praktyk zapoznają się ze specyfiką działania instytucji, uczestniczą w badaniach i pracach różnych zespołów lub pracują samodzielnie realizując zadania zlecone przez opiekuna praktyk. Podczas praktyk studenci wykorzystują w praktyce wiedzę zdobytą w toku studiów.

Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)