Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty dla doktorantów filozofii (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Filozofii)

Jednostka: Instytut Filozofii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty dla doktorantów filozofii
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2019/20_Z - Semestr zimowy 2019/20
2019/20_L - Semestr letni 2019/20
2020/21_Z - Semestr zimowy 2020/21
2020/21_L - Semestr letni 2020/21
2021/22_Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22_L - Semestr letni 2021/22
2022/23_Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23_L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2019/20_Z 2019/20_L 2020/21_Z 2020/21_L 2021/22_Z 2021/22_L 2022/23_Z 2022/23_L
WF-R-FI-PRZ brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Praktyka - 180 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Praktyka - 180 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Praktyka - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WF-R-FI-SEM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Seminarium Doktoranckie - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Seminarium Doktoranckie - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Seminarium Doktoranckie - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Seminarium Doktoranckie - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium Doktoranckie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium Doktoranckie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium Doktoranckie - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Seminarium Doktoranckie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WF-R-FI-SEMSD brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Seminarium Doktoranckie - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Seminarium Doktoranckie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WF-R-FI-STEM brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Seminarium przedmiotowe - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

seminarium ma na celu wspólna pracę nad historycznymi i współczesnymi interpretacjami emocji w obszarach; etycznych, estetycznych, społecznych i politycznych. Zagadnienie emocji, podniesione dzisiaj w neuronaukach, jest jednym z najważniejszych i najbardziej intrygujących zagadnień współczesnej filozofii, nauki i estetyki. Z drugiej strony polityczne i kulturowe ( medialne) zarządzanie emocji odgrywa zasadnicza rolę w funkcjonowaniu i przemianach społeczeństw. Emocje determinują twórczy, subiektywny status jednostek ( Nietzsche), ale też wypływają na masowość przeżyć i działań. Czym zatem są emocje, gdzie należy szukać ich źródeł, jaka mają nature i jakie pełnią funkcje? Czy można bliżej określić i wskazać na konkretne przyczyny i powiązania, dzięki którym emocje mają pozytywny wpływ na człowieka, jego wybory i działania i kiedy emocje prowadzą do agresji, przemocy, nienawiści itd.?

Strona przedmiotu
WF-R-FI-STFW brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Seminarium przedmiotowe - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WF-R-FI-WMFKG brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WF-R-FI-WMNFT brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład monograficzny z udziałem zaproszonych specjalistów, mający na celu zaprezentowanie głównych zagadnień filozofii Tomasza z Akwinu w rożnych ich interpretacjach.

Strona przedmiotu
WF-R-FI-WMKJW brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z najnowszą historią filozofii języka.

Strona przedmiotu
WF-R-FI-WMTR brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WF-R-FI-KONEBN brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Etyka badań naukowych podejmuje trzy istotne zagadnienia; dla samych badaczy, dla nauki, którą się zajmują oraz dla otoczenia. Główne kierunki rozważań dotyczą zasad rzetelności i uczciwości naukowych, czyli tzw. standardów dobrej, naukowej praktyki a także zasad i warunków dopuszczalności prowadzenia badań naukowych ( zwłaszcza tego rodzaju uregulowań wymagają nowe technologie) na ludziach i zwierzętach. Chodzi zatem o etykę normatywną w obszarze nauki, obejmującą zasady, reguły dobrej praktyki ( good research) kompetentnej i odpowiedzialnej.

Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)