Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Propedeutyki subdyscyplin z filozofii - II stopień (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Filozofii)

Jednostka: Instytut Filozofii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Propedeutyki subdyscyplin z filozofii - II stopień
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22_Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22_L - Semestr letni 2021/22
2022/23_Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23_L - Semestr letni 2022/23
2023/24_Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24_L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22_Z 2021/22_L 2022/23_Z 2022/23_L 2023/24_Z 2023/24_L
WF-FI-212-PSFM-MA22 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Niektórzy ze współczesnych intelektualistów pytają: czego może nas nauczyć Artur Schopenhauer? Czy warto zgłębiać jego filozofię?

Schopenhauer zasługuje na uwagę co najmniej z trzech powodów: 1. był pierwszym znaczącym filozofem europejskim, który nie tylko krytykował chrześcijaństwo ale bronił wartości ateizmu, rozumianego w specyficzny sposób; 2. był pierwszym europejskim filozofem, który propagował wielkie religie Wschodu tzn. hinduizm i buddyzm; 3. jako jeden z pierwszych filozofów poprzez swój woluntaryzm - zdecydowanie zaakcentował dominację pozarozumowych pierwiastków w naturze ludzkiej, a pomniejszył pierwiastki rozumowe.

Strona przedmiotu
WF-FI-21-PSFM-M21 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Dziś wiele mówi się na temat kryzysu współczesnej kultury. Przejawem tego kryzysu jest niespotykana dotychczas próba nowego określenia czym jest natura człowieka.

Ćwiczenia są uzupełnieniem wykładu: „Spór o człowieka. Rozumienie natury ludzkiej w personalizmie Dietricha von Hildebranda i Johna F. Crosbe’go”. Poprzez lekturę tekstów współczesnych personalistów będziemy poszukiwać odpowiedzi na dwa zasadnicze pytania: co tak naprawdę znaczy istnieć jako osoba i jakie są tego konsekwencje w życiu codziennym?

Analizować również będziemy teksty autorów, którzy odrzucają personalistyczną koncepcję osoby ludzkiej.

Strona przedmiotu
WF-FI-21-PSFK-SK21 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WF-FI-212-PSFFP-SW22 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia dotyczą zagadnień związanych z epistemologią i metodologią nauk przyrodniczych, filozofii i teologii. Celem zajęć jest przedstawienie i porównanie aspektów epistemologicznych i metodologicznych wspomnianych nauk w celu ukazania i wyjaśnienia różnic i podobieństw występujących między nimi.

Strona przedmiotu
WF-FI-21-PSFT-K21 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prawda jest centralną kategorią epistemiczną. Głównym celem jest ukazanie centralnych problemów epistemologicznych z perspektywy prawdy.

Strona przedmiotu
WF-FI-212-PSFPOR23 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach zajęć prezentuje się zakres, metody i niektóre rozwiązania problemów semiotyki logicznej. Tematyka jest podzielona na trzy działy: zagadnienia syntaktyki, semantyki i pragmatyki logicznej. Prezentuje się szkic historyczny poruszanych zagadnień, ale uwzględnia się współczesne rozwiązania wybranych problemów. W ramach zagadnień syntaktycznych omawia się współczesne logiczne koncepcje języka i rachunku, prezentujemy pojęcia z zakresu teorii dowodu. W ramach zagadnień semantycznych omawia się współczesną wersję klasycznej koncepcji prawdy, wynikanie logiczne, podajemy elementarne wiadomości z zakresu teorii modeli. Pojęcia pragmatyczne: okazjonalność, uznawanie, implikatura są przedmiotem prezentacji w ramach trzeciej części.

Strona przedmiotu
WF-FI-21-PSFET-C21 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest ukazanie etyki szczegółowej jako dyscypliny, która ustala oceny i normy działania moralnego ważne dla gatunkowo określonych kategorii zachowań. Reguły wypracowane przez etykę szczegółową są efektem zastosowania ogólnych zasad moralnych do jednostkowych czynów i zachowań człowieka. W ramach zajęć są omawiane najważniejsze zagadnienia z zachowaniem podziału problematyki na bloki tematyczne.

Strona przedmiotu
WF-FI-21-PSFP-W21 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia zostaną poświęcone omówieniu problemów związanych z konfliktem kreacjonizmu i ewolucjonizmu na świecie. Celem zajęć będzie przedstawienie kontekstu filozoficznego tego sporu oraz usytuowanie go w szerszym kontekście historii nauki, religii oraz filozofii. W trakcie zajęć uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z pismami filozofów podejmujących tę problematykę oraz będą mogli podjąć się krytycznego omówienia poruszanych kwestii w trakcie debat.

Strona przedmiotu
WF-FI-212-PSFMEL23 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

„Natura” jest pojęciem używanym w całej niemal historii filozofii, stąd wieloznacznym. Dodatkowo korzystają z niego estetyka, teorie społeczne i polityczne i nauki przyrodnicze. Celem zajęć jest przedstawienie różnorodnego rozumienia „natury” i wykorzystania tego pojęcia zwłaszcza w teorii badań przyrodniczych (prawo natury), etyce i filozofii prawa (prawo naturalne).

Strona przedmiotu
WF-FI-212-PSFT-FI22 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu przedstawienie studentom podstawowych zagadnień związanych z samowiedzą świadomością tragiczną. Studenci będą przygotowywać referaty związane z lekturą tekstów.

Strona przedmiotu
WF-FI-21-PSFET-R21 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WF-FI-21-PSFL-S21 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia dotyczą zastosowań wybranych pojęć logicznych do wypowiedzi formułowanych w ramach dyskursów filozoficznego i potocznego. Celem zajęć jest wyposażenie studenta w umiejętność identyfikacji różnego rodzaju błędów logicznych, którymi mogą być obarczone wypowiedzi językowe. Wyróżnimy i omówimy wybrane: a) błędy rozpoznawalne na gruncie logicznej teorii języka (syntaktyczne, semantyczne, pragmatyczne), b) błędy formalne, c) wybrane błędy metodologiczne i argumentacyjne. Program zajęć jest dopełniony prezentacją wybranych metod eliminacji niektórych błędów, stosowanych do konkretnych przykładów wypowiedzi. Kurs dostarcza narzędzi do analizy pozalogicznych pojęć, rozumowań, argumentacji ze szczególnym akcentem na argumentacje filozoficzne. Stosowanie wybranych metod pozwala na kontrolowanie tego, czy spełnione są minimalne warunki, przy których wypowiedzi językowe mają walory poznawcze i komunikacyjne.

Strona przedmiotu
WF-FI-212-PSFFR-SK21 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wstęp do fenomenologii - Husserl, Heidegger

Omówione zostaną dwa podstawowe nurty fenomenologii na przykładzie dwóch podstawowych dzieł jakie powstały w tym nurcie, czyli Badań logicznych i Bycia i czasu.

Strona przedmiotu
WF-FI-212-PSFFIL23 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)